Welkom in de islam Wilco!

Shahada in Utrecht!

Wilco gaf aan van huis uit christelijk te zijn opgevoed. Het gesprek had hem dusdanig geraakt, dat hij aangaf ”iets” in hem te voelen. Ervan overtuigd te zijn dat Jezus een profeet van God is, net zoals alle andere profeten van Adam tot aan de laatste profeet Mohammed (vrede zij met hen allen), bevestigde Wilco dit door de Shahada (geloofsgetuigenis) uit te spreken. Wij heten Wilco van harte welkom in de Islam, en Alle lof is voor Allah.

Blijf onze projecten steunen op welke manier dan ook, zodat wij meer mensen zoals Wilco kunnen helpen in de zoektocht naar de enige Schepper.