Het doorslikken van stukjes eten, die …

Als je vast en er zijn stukjes eten achtergebeleven in je mond en je slikt het door, is je vasten dan verbroken?

Wanneer een persoon die vast, wakker wordt in de ochtend, en hij merkt dat er stukjes voedsel van de sohor achtergebleven zijn in zijn mond, wat moet hij doen? Wat zijn de regels als hij het doorslikt?

Dit is een van de dingen dat het vasten ongeldig maakt.

Allah zegt:

Soera Baqarah: En eet en drink, totdat de witte draad(dat wil zeggen: het licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (dat wil zeggen: van de duisternis van de nacht). (2:187)

‘Het is algemeen bekend onder de moslims, wat het vasten betekent: Het vasten betekent, dat je je onder andere, onthoudt van eten, drinken en geslachtsgemeenschap. Ook dien je alles te vermijden wat het vasten ongeldig maakt.’

Majmoo’ Fataawa Shaykh Al-Islam, 25/219

‘Eten betekent: voedsel innemen dat via de mond, naar de maag gaat.’ Zie: Haasiyat Ibn Qaasim, ‘ Ala Al-Rawd Al-Murbi, 3/389

De vastende heeft zijn vasten verbroken als hij een kleine hoeveelheid(voedsel) inslikt. Ook als hij iets wat hem niet ten goede komt inslikt(bijvoorbeeld een parel), is zijn vasten niet geldig.

Stukjes eten of voedsel dat tussen de tanden is achtergebleven, wordt als eten beschouwd.  Dus als je dat doorslikt, dan wordt jouw vasten als ongeldig verklaard.

Dit is als de vastende persoon ervoor kiest het toch door te slikken, terwijl hij het er nog uit kan halen.

Maar als het al zijn keel heeft bereikt en hij het doorgeslikt heeft en daardoor geen kans heeft gehad om het eruit te halen, dan berust er geen zonde op hem en is zijn vasten nog geldig. Want in alle gevallen is het zo dat de vastende de keuze heeft, om zijn vasten geldig, of ongeldig te maken. Als de vastende het onder dwang doet, dan is ook zijn vasten nog geldig en berust er geen zonde op hem.

Ibn Qudaamah(Moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd in Al Mughni(3/260):

Als een persoon voedsel tussen zijn tanden heeft, moet hij het volgende doen:

1. Als het een klein stukje is dat hij niet uit kan spugen, dan dient hij dit door te slikken. Dit maakt zijn vasten niet ongeldig, omdat het niet anders kan. Het is net als speeksel. Ibn Al-Mundhir zegt: alle geleerden zijn het hier mee eens.

2. Als het een groot stuk bevat, dat hij wel uit kan spugen. Als hij het uitspuugt, dan berust er geen zonde op hem, maar als hij het bewust wel doorslikt, terwijl hij het uit kan spugen, dan is zijn vasten ongeldig geworden. Dit heeft ook de geleding van geleerden bepaald. Want, zeggen ze: de vastende heeft stukjes voedsel doorgeslikt, terwijl hij het er prima uit kon halen. Hij is zich daarvan bewust, maar koos toch anders. Dus heeft hij door dit toch te doen, zijn vasten verbroken, door te eten.  Einde citaat.

Een korte samenvatting van het antwoord:

Als de vastende de stukjes voedsel die tussen zijn tanden zit, eruit kan halen, dan moet hij dat zeker doen. Doet hij dat bewust niet en slikt hij het toch door, dan is zijn vasten niet geldig. Als hij het per ongeluk doorslikt, of hij kan niet anders, dan is zijn vasten geldig en berust er geen zonde op hem.

En Allah is alwetend.

 

Vertaald van islamqa