Recitatie in het gebed

Wat is de status van het aanhouden van de volgorde van de Koran tijdens de recitatie in het gebed.

Wat is de regelgeving omtrent iemand die het gebed verricht en soera(hoofdstuk) an-Naas (nr. 114) in de eerste rakaa(gebedseenheid) reciteert en in de tweede rakaa soera(hoofdstuk) ad-Duha (nr. 93) reciteert? In andere woorden, hij begint met een korte soera(hoofdstuk) en volgt de tweede met een langere soera(hoofdstuk). Is dat verkeerd? Wat is de islamitische regelgeving hiervan?

Alle lof aan Allah

Ten eerste:

De soennah is dat de aanbidder reciteert in overeenstemming met de volgorde van de hoofdstukken in de Koran. Maar als hij het niet in die volgorde leest, heeft hij geen zonde begaan en is zijn gebed nog steeds geldig. Maar wat hij dan heeft gedaan is niet de allerbeste optie.

An-Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: Onze metgezellen zeiden: De soennah is om te reciteren in overeenstemming met de volgorde van de hoofdstukken in de Koran, de een na de ander. Dus als hij in de eerste rakaa(gebedseenheid) een soera(hoofdstuk) reciteert, moet hij in de tweede rakaa de soera reciteren die daar meteen na komt. Al-Mutawalli zei: Zelfs als hij "Qoel A'oedhoe bi Rabb in-Naas" (d.w.z. soera(hoofdstuk) an-Naas, de laatste soera in de Koran) in de eerste rakaa(gebedseenheid) reciteert, moet hij de eerste verzen van al-Baqarah in de tweede rakaa(gebedseenheid) reciteren. Als hij in de tweede rakaa(gebedseenheid) een soera(hoofdstuk) die daaraan voorafgaat reciteert, dan is het niet het beste, maar dan heeft hij geen zonde begaan. En Allah is alwetend. Einde citaat uit Sharh al-Muhadhdhab, 3/348.

Ten tweede:

De soennah is dat de imam of de persoon die het gebed verricht in de eerste rakaa(gebedseenheid) een langere soera reciteert dan in de tweede, vanwege de overlevering door Aboe Qataadah (moge Allah tevreden met hem zijn), dat de profeet (vrede zij met hem) in de eerste twee rakaat(gebedseenheden) van het dhuhr gebed al-Fatiha en twee andere hoofdstukken reciteerde en in de laatste twee rakaat(gebedseenheden) reciteerde hij (alleen) al-Fatiha. En hij maakte de eerste rakaa(gebedseenheid) lang, maar de tweede niet even lang. Hij deed hetzelfde tijdens asr en fadjr. Al-Bukhari (734) en Muslim (685).

Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: Het is moestahabb (aanbevolen) om de eerste rakaa(gebedseenheid) in alle gebeden lang te maken, zodat degene die wil aansluiten bij het gebed daar tijd voor heeft, vanwege de hadith van Aboe Qataadah (moge Allah tevreden met hem zijn). Ahmad (moge Allah hem genadig zijn) heeft over de imam die de tweede rakaa(gebedseenheid) langer maakt dan de eerste gezegd: Er moet hem verteld worden dat hij moet islamitische kennis op gaan doen. Hij zei ook, met betrekking tot de imam die de eerste rakaa(gebedseenheid) kort maakt en de tweede lang: Dit is niet juist; er moet hem verteld worden om de soennah te volgen. Einde citaat van al-Mughni, 1/334.

De geleerden van het Vaste Comité (6389) werden gevraagd: Is het toegestaan om tijdens het gebed bij de eerste rakaa(gebedseenheid) een korte of een lange soera(hoofdstuk) te reciteren? Veel mensen reciteren een korte soera(hoofdstuk) in de eerste rakaa(gebedseenheid) en een langere in de tweede.

Zij antwoordden: Het is soennah om in de eerste rakaa(gebedseenheid) na al-Fatiha een langere soera(hoofdstuk) te reciteren dan in de tweede rakaa(gebedseenheid), vanwege de overlevering door Aboe Qataadah (moge Allah tevreden met hem zijn). En zij citeerden de bovengenoemde hadith. Maar als hij de rakaat(gebedseenheden) van gelijke lengte maakt of een langere soera(hoofdstuk) in de tweede rakaa(gebedseenheid) reciteert, is daar niets mis mee. Dat is omdat de profeet (vrede zij met hem) dat soms deed, zoals is bewezen dat hij (vrede zij met hem) in het gezamelijke gebed al-Ala (nr. 87) en al-Ghaashiyah (nr. 88) reciteerde en al-Ghaashiyah is iets langer. Einde citaat. Al-Lajnah ad-Daa’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’

Shaykh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd: Wat is de regelgeving als de imam in de eerste rakaa(gebedseenheid) van het gebed, bijvoorbeeld soera(hoofdstuk) al-Ikhlaas (nr. 112) reciteert en dan in de tweede rakaa(gebedseenheid) ad-Duha(nr.93) reciteert?

Hij antwoordde: Er is niets mis mee als de imam minder reciteert in de eerste rakaa(gebedseenheid) dan in de tweede, vanwege de algemene betekenis van de woorden van Allah, moge Hij verheerlijkt worden: “Reciteer dan zoveel van de koran als u gemakkelijk valt.” [al-Moezzamil 73:20]

En de algemene betekenis van de woorden van de profeet (vrede zij met hem) voor degene die het gebed slecht verichtte: "Wanneer je opstaat om te bidden, doe de woedoe’(rituele kleine wassing) correct, richt je dan naar de qiblah(gebedsrichting), zeg de takbier en reciteer dan de hoeveelheid Koran die makkelijk voor je is.” Volgens een andere versie: “reciteer dan al-Fatiha en wat Allah wil.”

Maar door dit te doen, heeft hij nagelaten te doen wat de voorkeur verdient. Want de soennah die is vastgesteld uit de woorden en daden van de profeet (vrede zij met hem), geven aan dat de soennah, voor zowel de imam als degene die alleen het gebed verricht, is om een langer gedeelte te reciteren in de eerste rakaa(gebedseenheid) dan in de tweede. Dat geldt voor alle vijf de gebeden. Maar iemand die achter een imam het gebed verricht, moet zijn imam volgen. Einde citaat van Majmoo 'al-Fataawa, 11/83.

En Allah is alwetend.

Bewerkt en vertaald via islamqa