Het verschil in samenvoegen en verkorten

Wat is het verschil tussen het inkorten en samenvoegen van je gebed en wanneer kan dit nu eigenlijk zoal gedaan worden?

Wat is het verschil tussen het samenvoegen en het verkorten van de gebeden?

Alle lof is aan Allah

Er zijn veel verschillen tussen het samenvoegen en het verkorten van de gebeden inclusief de volgende:

Definitie:

Het verkorten van gebeden houdt in dat de vier-rakaat(gebedseenheden)-gebeden twee rakaat worden tijdens het reizen. Het samenvoegen van gebeden houdt in dat de persoon twee gebeden samenvoegt; dhuhr en asr of maghrib en 'isha, op het moment van de eerdere of latere van de twee gebeden.

Shar'ia(islamitische wetgeving) regelgeving

De geleerden zijn het erover eens dat het beter is voor de reiziger om het gebed te verkorten en niet volledig te verrichten, omdat de profeet (vrede zij met hem) het gebed tijdens al zijn reizen verkortte, en er is geen sahih (authentieke) hadith dat hij het gebed volledig verichtte tijdens het reizen.

Ibn Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: Ik vergezelde de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en hij deed niet meer dan twee rakaat(gebedseenheden) tijdens het reizen, en hetzelfde geldt voor Abu Bakr , Umar en Uthmaan (moge Allah tevreden met hen zijn). Overgeleverd door al-Bukhari (1102).

De hanafis zijn van de mening dat het verplicht is voor de reiziger om het gebed te verkorten, maar de correcte mening is dat van de meerderheid, dat het verkorten van de gebeden een soennah mu'akkadah (een bevestigde soennah) is, en dat dit beter is dan het volledig verrichten van het gebed. Zie: al-Ijmaa 'van Ibn al-Mundhir (27); al-Mughni (1/382); al-Mawsoo'ah al-Fiqhiyyah (27/274).

Met betrekking tot het samenvoegen van de gebeden; de geleerden zijn het hier niet over eens of het wel of niet is toegestaan behalve in het geval van de pelgrim in Arafah en Muzdalifah. Sommige geleerden zeggen dat het niet is toegestaan om gebeden samen te voegen behalve in deze plaatsen.

De correcte mening is dat van de meerderheid van de geleerden, namelijk dat het is toegestaan om gebeden samen te voegen als er een excuus is om dit te doen, want het is bewezen dat de profeet (vrede zij met hem) dat deed in andere plaatsen dan Arafa en Muzdalifah.

Redenen waardoor het is toegestaan om gebeden samen te voegen of te verkorten

De redenen waardoor het toegestaan is om gebeden samen te voegen zijn meer dan de redenen voor het verkorten. Gebeden samenvoegen is toegestaan voor elke reiziger , en voor elke niet-reiziger als het te moeilijk is om het gebed op tijd te doen, bijvoorbeeld als de persoon ziek is, of als het regent, of als de persoon bezig is met iets dat hij niet kan uitstellen om te kunnen bidden zoals bijvoorbeeld een student die een examen aflegt of een dokter die een operatie doet enzovoort.

Het verkorten van gebeden is alleen toegestaan bij het reizen.

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd in Majmoe 'al-Fataawa (22/293): Alleen het reizen is een reden voor het verkorten van het gebed, en het is niet toegestaan in andere situaties. Het samenvoegen van de gebeden is toegestaan, als het nodig is of als je een excuus daarvoor hebt. Dus als het nodig is mag een persoon zowel het verkorte en volledige gebed samenvoegen, en hij mag gebeden samenvoegen als het regent, als hij ziek is of iets dergelijks, en ook andere redenen, want de reden hierachter is om de gemeenschap moeilijkheden te besparen. Einde citaat.

Shaykh Ibn 'Uthaymeen zei in al-Liqa' al-Shahri (60/11): Gebeden samenvoegen is breder dan ze verkorten, dat wil zeggen, er zijn meer redenen voor het samenvoegen.

En Allah is alwetend.

Bewerkt en vertaald via islamqa