Het gebed samenvoegen vanwege regen

Is het toegestaan gebeden samen te voegen met als opgaaf van reden dat het regent?

Is het samenvoegen van dhuhr en asr gebeden, of maghrib en 'isha, toegestaan als het regent?

Alle lof is aan Allah

Het is toegestaan om het maghrib en 'isha gebed samen te voegen op het moment van het maghrib gebed, met één adhaan voor beide en iqamah voor elk van hen, wanneer er regen is die de kleren van de mensen doorweekt en het teruggaan naar de moskee voor het ‘isha gebed moeilijk zal zijn. Dit is volgens de meer correcte van de twee meningen van de geleerden. Het is ook toegestaan wanneer het erg modderig is volgens de correcte mening van de geleerden, om moeilijkheden en problemen te voorkomen.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):"En er zijn geen moeilijkheden op jullie gelegd in de religie" [al-Hadj 22:78] en "Allah belast geen ziel boven zijn vermogen" [al-Baqarah 2:286].

Abaan ibn Oethmaan (moge Allah tevreden met hem zijn) voegde het maghrib en 'isha gebed samen op regenachtige nachten, en met hem was een groep van hogere geleerden van de taabi’ien (generatie na de metgezellen), en het is niet bekend dat een van hen bezwaar heeft gemaakt, dat betekent dat er een consensus was. Dit wordt vermeld door Ibn Qudaamah in al-Mughni.

Het is ook toegestaan voor een persoon die erg ziek is om dhuhr en asr samen te voegen op de tijd van een van de twee, afhankelijk van wat makkelijker voor hem is, op dezelfde manier kan hij maghrib en ‘isha samenvoegen, om het niet moeilijk voor hem te maken. Fataawa al-Ladjnah al-Daa'imah li’l-Buhoeth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’, 8/135.

Als er wordt gevraagd: Kunnen we gebeden samenvoegen in verband met regen thuis of in de moskee? Dan is het antwoord: Wat er is voorgeschreven voor de mensen die in de moskee bidden is dat ze hun gebeden samenvoegen als daar een reden voor is , zoals regen, om de beloning te krijgen voor het gezamenlijk bidden en op dezelfde tijd zacht zijn voor de mensen. Dit is wat er wordt gezegd in de sahih(authentieke) ahadith. Met betrekking tot het samenvoegen van de gebeden thuis voor de genoemde reden, dat is niet toegestaan omdat het niet is overgeleverd in de shari'ah (islamitische wetgeving) en er is geen excuus waardoor dat toegestaan zou zijn. Fataawa al-Ladjnah al-Daa'imah li’l-Buheoth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’, 8/134.

En Allah is alwetend.

Bewerkt en vertaald via islamqa