De structuur van de gebeden

Wat is het correcte aantal gebedseenheden van zowel de verplichte als de vrijwillige gebeden?

Wat is de structuur van de verplichte gebeden? Bijvoorbeeld voor het fadjr gebed, zijn er 2 verplichte rakaat(gebedseenheden) en twee soennah. Zo ook voor dhuhr, er zijn 4 verplichte en 2 soennah. Voor asr, zijn er 4 verplichte en 2 soennah; voor maghrib zijn er 3 verplichte rakaat en 2 soennah. Tenslotte , voor ‘isha 4 verplichte en 2 soennah? Heb ik het juist in mijn veronderstelling, zo niet kunt u mij helpen met de correcte structuur?

Alle lof is aan Allah

Het antwoord op jouw vraag is een hadith van de profeet (vrede zij met hem) waarin hij zei: "Allah zal een huis in de hemel bouwen voor degene die zorgvuldig is in het opvolgen van 12 soennah rakaat(gebedeenheden) (als volgt): 4 rakaat(gebedseenheden) voor en 2 na het dhuhr (middag) gebed, 2 na het maghrib (zonsondergang) gebed , 2 na het ‘isha (avond) gebed en 2 voor het fadjr (dagenraad) gebed." Hadith sahih(authentiek) overgeleverd door At-Tirmidhi Nr. 379 en door anderen. Hadieth nr. 6183 in Sahih al-Jaami.’

Anbasah ibn Abi Sufyan citeerde Umm Habibah, die zei: "Allah’s boodschapper (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Een huis zal gebouwd worden in de hemel voor iemand die 12 rakaat bidt in een dag en avond; 4 rak’ahs voor en 2 rak’ahs na het dhuhr gebed, 2 na het maghrib gebed, 2 na het ‘isha gebed, en 2 voor het Fadjr gebed."" Overgeleverd door At-Tirmidhi onder Nr. 380. De hadith, overgeleverd door Anbasah, die Umm Habibah citeerde in dit hoofdstuk is een hassan(goed) en sahih(authentiek) hadith. Het is onder Nr. 6362 in Sahih al-Jaami.’

Het asr (namiddag) gebed heeft geen soennah routine (fundamenteel aanbevolen vrijwillig gebed). Hoewel, het moestahabb (aanbevolen) is, dat iemand 4 rakaat(gebedseenheden) bidt voor het asr gebed. De 4 rakaat zijn minder in beloning en minder belangrijk om te doen in vergelijking met de Soennah al-Rawaatib – die boven beschreven is.

Die 4 rakaat werden bedoeld door de profeet (vrede zij met hem) toen hij zei: "Moge Allah barmhartig zijn met diegene die 4 rakaat bidt voor het asr gebed." Overgeleverd door At-Tirmidhi nr. 395 en hij beschouwde het een hassan(goed) en gharib(ongebruikelijke) hadith. Al-Albaani beschouwde de hadith als hasan(goed) in Sahih al-Jami Nr 3493. Al de voorgaande vrijwillige gebeden van 4 rakaat horen twee aan twee te worden gebeden volgens Imaam Shafi’i en Imaam Ahmed.

En Allah is alwetend.

Bewerkt en vertaald via islamqa