De tijden van het gebed

Wat zijn de specifieke begintijden en eindtijden van de verplichte gebeden?

De tijd van het gebed begint wanneer de adhaan is geroepen, maar wanneer eindigt de tijd? Is er een verschil tussen het uitstellen van het gebed en het missen van de tijd van het gebed? En wat is de bestraffing daarvoor?

Alle lof is aan Allah

De tijd van het gebed missen betekent de tijd van het gebed nalaten totdat de tijd voorbij is en men niet heeft gebeden. Dit is een grote zonde, tenzij daar een wettig excuus voor is zoals slapen of vergeten.

Er is gezegd in al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, 10/8: De fuqaha’(geleerden van de jurisprudentie) zijn het erover eens dat het verboden is om het gebed uit te stellen tot de tijd voor het gebed voorbij is, zonder een wettig excuus.

Shaykh ‘Abdel al-‘Azeez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: Met betrekking tot de persoon die opzettelijk het gebed uitstelt totdat de tijd ervan voorbij is, of die zijn wekker te laat zet waardoor hij niet op tijd opstaat, en dus opzettelijk niet bidt, heeft een groot kwaad verricht volgens alle geleerden. Maar is het kufr (ongeloof) of niet?

Hier is er meningsverschil over tussen de geleerden: Als hij niet ontkent dat het gebed verplicht is, dan zeggen de meerderheid van de geleerden dat hij geen grote kufr pleegt in dit geval. Sommigen van de geleerden zijn van mening dat dit grote kufr is, welke hem buiten de grenzen van de islam zet. Want de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Tussen een man en shirk (anderen associëren met Allah) en kufr staat het verlaten van het gebed.” Overgeleverd door imam Muslim in zijn Sahih, 82.

En de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het verbond dat ons van hen onderscheid is het gebed, wie het gebed verlaat is een kaafir (ongelovige).” Overgeleverd door imam Ahmad en de vier schrijvers van al-Sunnah met een sahih(authentiek) keten (betrouwbare keten van overleveraars). En er zijn andere bewijzen die dit ondersteunen.

Wat betreft het uitstellen van het gebed, dit kan naar twee dingen verwijzen:

  1. Het uitstellen van het gebed totdat de tijd van het gebed voorbij is. Wij hebben de regelgeving hierover hierboven uitgelegd.
  2. Het uitstellen van het gebed tot het einde van de tijd voor dat gebed. Zie al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, 10/6

Het is toegestaan om een gebed aan het eind van zijn tijd te verrichten, door de hadith overgeleverd door Muslim (614) van Abu Moessa al-Ash’ari, dat iemand naar de boodschapper van Allah (vrede zei met hem) kwam en vroeg hem over de tijden van het gebed. En de profeet (vrede zei met hem) legde hem het begin en het eind van elk gebed uit en zei: “De tijd is tussen deze twee.”

Maar wanneer het uitstellen van het gebed betekent dat men het bidden in gemeenschap zal missen en alleen zal bidden aan het einde van zijn tijd, dan is dit haram. Want het betekent niet in gemeenschap bidden, zolang men geen excuus heeft hiervoor.

Het is beter om het gebed aan het begin van zijn tijd te verrichten, behalve het ‘isha gebed en dhuhr gebed wanneer de zon erg warm is; in dit geval is het beter om ze aan het eind van hun toegewezen tijden te verrichten. Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd:

Het is beter om het gebed op de tijden die vereist zijn in de shari’ah(islamitische wetgeving) te verrichten. Vandaar dat de profeet (vrede zij met hem) de vraag, welke daad het meest geliefd is bij Allah, beantwoordde met: “Het gebed op tijd verrichten.” Overgeleverd door Bukhari, 527; Muslim, 85.

Hij heeft niet gezegd, “Het gebed aan het begin van zijn tijd verrichten”. Dat is omdat het voor sommige gebeden soennah is om ze eerder te bidden en sommige waarvoor het soennah is om ze later te bidden. Het is soennah om ‘isha later, nadat een derde van de nacht voorbij is te verrichten. Dus als een vrouw thuis is en vraagt wat is beter voor mij; om ‘isha’ te bidden wanneer ik de adhaan hoor of het uitstellen tot een derde van de nacht voorbij is? Dan zeggen wij, het is beter om het uit te stellen totdat een derde van de nacht voorbij is. Want de profeet (vrede zij met hem) stelde het uit totdat zij zeiden: “O boodschapper van Allah, de vrouwen en kinderen zijn in slaap gevallen.” Toen ging hij naar buiten en leidde hen in het gebed en zei: “Dat zou zijn tijd moeten zijn, zou het niet te moeilijk zijn geweest voor mijn gemeenschap.” Dus als de vrouw in haar huis is, is het beter voor haar om het uit te stellen.

Evenzo, als het gebeurt dat sommige mannen reizen en ze vragen of ze ‘isha eerder of later zouden moeten bidden, zouden wij hen zeggen dat het beter is voor hen om het uit te stellen. Evenzo, als een groep weggaat voor een reis en de tijd voor ‘isha komt, is het beter voor hen om ‘isha eerder of later te bidden? Wij zeggen dat het beter is om uit te stellen, als dat hen geen moeilijkheden oplevert.

In het geval van andere gebeden is het beter om ze eerder te bidden (snel nadat de tijd is ingegaan) tenzij er een reden voor is om het anders te doen. Dergelijke redenen zijn onder andere: Als het intens warm is, dan is het beter om het dhuhr gebed uit te stellen tot wanneer het een beetje koeler is, d.w.z. totdat het bijna asr is. Want het koelt een beetje af wanneer het bijna tijd voor asr is. De profeet (vrede zei met hem) zei: “Wanneer het intens warm is, wacht tot het koeler is voordat je gaat bidden, want intense warmte is van de wind van de hel.” Overgeleverd door Bukhari, 537; Muslim 615

De profeet (vrede zij met hem) was op een reis en Bilal stond op om de oproep tot het gebed te geven en hij zei: ”Wacht tot het koeler wordt.” Toen stond Bilal op om de oproep tot het gebed te geven en de profeet (vrede en zij met hem) zei: “Wacht tot het koeler wordt. Toen stond Bilal nogmaals op om de oproep tot het gebed te geven en de profeet (vrede zij met hem) gaf hem toestemming om dat de doen. Overgeleverd door Bukhari, 629: Muslim 616.

Een andere reden is dat als het mogelijk is om gezamenlijk te bidden aan het eind van de tijd maar niet aan het begin, dan heeft uitstellen de voorkeur. Bijvoorbeeld, als een man buiten de stad is wanneer de tijd voor het gebed aanbreekt en hij weet dat hij de stad zal bereiken en de gemeenschap zal halen aan het eind van de tijd van het gebed. Is het dan beter voor hem om te bidden wanneer de tijd van het gebed aanbreekt of het gebed uit te stellen totdat hij de gemeenschap bereikt?

Wij zeggen dat het beter is voor hem om uit te stellen totdat hij de gemeenschap haalt; wij zeggen dat het zelfs verplicht is voor hem in dit geval om uit te stellen zodat hij de gemeenschap haalt. Fataawa Arkaan al-Islam, p. 287.

En Allah is alwetend.

Bewerkt en vertaald via islamqa