Moet het gebed in het Arabisch?

Als je nog geen moslim bent, of het Arabisch niet spreekt, hoe moet je dan bidden? Kun je dan eigenlijk wel bidden?

Ik ben een christen en vraag me het volgende af: Hoe kan iemand zich bekeren als hij geen Arabisch kan spreken? Is dit niet de enige taal waarin de Koran gelezen en gereciteerd hoort te worden, zoals in het gebed?

Alle lof is aan Allah

Het gebed is de grootste pilaar van de islam na de shahada (2-delige verklaring van het geloof) Wat verplicht is, zijn de vijf gebeden gedurende de dag en nacht. Dit bouwt een relatie tussen een dienaar en zijn Heer. Een relatie waarin je vrede, blijdschap en tevredenheid vindt.

Wat er ook tegen jou gezegd is over het gebed, niets kan echt beschrijven hoe groots en belangrijk het is, en niemand kan het waarderen behalve degene die het doet en zijn nachten doorbrengt in gebed en zijn dagen vult met het gebed. Het is het genot van degenen die geloven in de eenheid van God en het is het geluk van de gelovigen.

Allah heeft de reiniging voorgeschreven voor het gebed, zodat het lichaam is gereinigd van onreinheden en zonden weggewassen worden. Want een moslim wast niet een van zijn ledematen zonder dat zonden worden weggespoeld met het water, of met de laatste druppel water, zoals de profeet Mohammed(vrede zij met hem) ons heeft verteld.

Met betrekking tot hoe het gebed wordt uitgevoerd: Het bevat staan, zeggende “Allaahu akbar” ( Allah is de Grootste), reciteren van de Koran, buigen en knielen. Het enige wat je hoeft te doen is naar een islamitisch centrum in je omgeving te gaan om te zien hoe moslims bidden en er over te leren.

Het feit dat iemand geen Arabisch kent, heeft geen invloed op zijn islam en ontneemt hem niet de eer van het behoren tot het geloof. Hoeveel harten openen zich voor de islam terwijl ze geen letter Arabisch kennen. Er zijn duizenden moslims in India, Pakistan, de Filippijnen en andere plekken die de Koran uit het hoofd kennen, maar geen van hen kan een lang gesprek voeren in het Arabisch. Dat is omdat Allah de Koran makkelijk gemaakt heeft en het makkelijk gemaakt heeft voor de mensen om het te leren, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En Wij hebben zeker de Koran gemakkelijk te begrijp en te onthouden gemaakt, is er iemand die het zal herinneren (of er lering uit zal trekken)?” [Koran, hoofdstuk 54:17]

In het gebed moet de moslim het eerste hoofdstuk van de Koran in het Arabisch reciteren, dus hij moet het leren. Als hij niet in staat is om dat te doen, maar hij kent er één vers van, dan moet hij deze zeven keer herhalen, dit is het aantal verzen in dit hoofdstuk. Als hij niet in staat is om dat te doen, dan zou hij het volgende moeten zeggen: “Subhaan Allaah, wa’l-hamdu Lillaah, wa laa ilaaha ill-Allaah, wa Allaahu akbar, wa laa ilaaha ill-Allaah, wa laa hawla wa laa quwwata illa Billaah (Alle lof zij Allah, geprezen zij Allah, er is geen god dan Allah, Allah is de Grootste, er is geen god behalve Allah, en er is geen macht en geen kracht behalve bij Allah).”

Hoeveel mensen hebben wel niet een andere taal goed geleerd of zelfs meerdere talen? Waarom zouden we niet in staat zijn om dertig of veertig woorden te leren die we nodig hebben in het gebed? Als de taal echt een obstakel was zou je niet miljoenen moslims vinden, die geen Arabieren zijn, die de vormen van aanbidding met gemak uitvoeren.

Dus haast je om de islam binnen te treden, want niemand weet wanneer zijn afgesproken tijd (de dood) zal komen. Moge Allah je redden en je beschermen van zijn toorn en bestraffing. Het enige van je hoeft te doen om deze grote religie binnen te treden is te zeggen: , “Ash-hadu an laa ilaaha ill-Allaah wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa Rasooluhu (Ik getuig dat er geen god is behalve Allah en ik getuig dat Muhammad zijn dienaar en profeet is),” en je zult onder je moslimbroeders mensen vinden die je willen helpen leren bidden en andere zaken van de islam te leren kennen.

En Allah is alwetend.

Bewerkt en vertaald via islamqa