Verschillen tussen daden van aanbidding

Wat willen de benamingen naafil, soennah, mandoeb etc zeggen? Is er een verschil en zo ja wat dan precies?

Is er een verschil tussen naafil, soennah, mandoeb en mustahabb? Wat is het verschil tussen soennah ghair mu’aqqadah en nawafil gezien beide vrijwillig zijn?

Alle lof is aan Allah

Soennah mu’akkadah (bevestigde soennah), naafil (overdadigd), vrijwillig en mandoeb (aangeraden) delen allemaal een vergelijkbare betekenis; het zijn daden van aanbidding die zijn aangeraden en bemoedigd in de islam, zonder dat ze verplicht zijn. Degene die deze daden verricht zal beloond worden, maar er zit geen zonde in het niet verrichten van deze daden.

Het is als het bidden van qiyaam al-layl (de optionele gebeden in de nacht), de soennan rawaatib (gewone soennah gebeden), beginnen met de rechterkant wanneer men zijn kleren aandoet en zo verder. Sommige geleerden denken dat deze woorden een vergelijkbare betekenis hebben en sommigen – zoals de Maliki’s – erkennen een verschil in deze betekenissen. In hun visie refereert “soennah” naar iets dat de profeet (vrede zij met hem) persistent deed; naafil refereert naar dingen die hij af en toe deed.

Ad-Dasooqi al-Maliki zei: Taalkundig refereert naafil naar iets extra’s; in de islamitische terminologie refereert het naar iets dat de profeet (vrede zij met hem) deed, maar niet constant. Bijvoorbeeld dingen die hij soms deed en soms niet. Het betekent niet dat hij gestopt is met het doen van deze dingen, omdat gezien zijn karakter, hij een goede daad zou blijven doen en er niet mee zou stoppen. Kijkend naar “soennah”, refereert het taalkundig naar een weg of pad; in de islamitische terminologie refereert het naar iets dat de profeet (vrede zij met hem) in het openbaar deed, wanneer hij onder een groep mensen was. Hij deed deze dingen persistent, maar er is geen bewijs om te stellen dat deze dingen verplicht zijn. De soennah die beschreven staat als mu’akkadah (bevestigd), staat een grote beloning tegenover zoals Witr(een bepaald vrijwillig gebed). Einde citaat van Haashiyat ad-Dasooqi, 1/312.

Al-Khateeb ash-Sharbeeni ash-Shaafa’i zei: Hoofdstuk over het doen van naafil gebeden. Naafil refereert binnen de taal naar iets extra’s; in de islamitische terminologie refereert het naar daden die niet verplicht zijn. Ze heten zo, omdat ze extra zijn bovenop de dingen die Allah, verheven is Hij, verplicht heeft gesteld. Naafil is vergelijkbaar met soennah, mandoeb (aangeraden), mustahabb (aangemoedigd) en zo verder. Dit is de alom bekende visie. Einde citaat van Mughni al-Muhtaaj, 1/449.

Ibn an-Najjaar al-Hanbali zei: Dat wat mandoeb (aangeraden) is heet soennah, mustahabb, naafil en zo verder. Het hoogste van wat is aangeraden, is soennah. Daarna komt fadielah (deugdelijk), daarna naafilah. Einde citaat van Sharh al-Kawkab al-Muneer, p. 126.

Er moet gesteld worden dat de Hanafi’s degene die niet de soennah mu’akkadah (de bevestigde soennah) volgt, beschouwen als iemand die zonden pleegt. Maar zij zeggen wel dat deze zonden minder ernstig zijn, dan het niet volgen van verplichte (waajib) daden. Er is geen verschil in mening onder de geleerden over het feit dat sommige daden binnen de soennah meer bevestigd en beloond zijn dan andere. Het lijkt er daarom op dat het verschil in mening alleen een verschil in naam is. Kijkend naar de betekenis van de namen is er geen meningsverschil.

Ibn Nujaym al-Hanafi zei: Volgens de mede-geleerden van onze madhab is zondigen het nalaten van het verrichten van verplichte (waajib) of soennah mu’akkadah zaken, volgens de meest correcte mening. Want zij omschrijven duidelijk dat degene die de soennah van de vijf dagelijkse gebeden nalaat niet zondigt, maar de correcte mening is dat hij zondigt. Dit wordt gesteld in Fath al-Qadeer. Er wordt ook duidelijk gesteld dat degene die niet bijeenkomt om te bidden een zonde begaat, ook al is het een soennah mu’akkadah volgens de correcte visie.

Er zijn ook andere voorbeelden die worden erkend door degenen die de woorden goed bestuderen. Er bestaat geen twijfel over dat sommige zonden groter zijn dan andere en de zonde van iemand die niet de soennah mu’akkadah volgt is minder ernstig dan de zonde van iemand die niet de verplichte (waajib) daden volgt. Einde citaat van al-Bahr ar-Raa’iq, 1/319.

En Allah is alwetend

Bewerkt en vertaald via islamqa