Vredeswensen voor de profeet

Wat is de beste wijze om smeekbeden te verrichten voor de profeet Mohammed, vrede zij met hem?

Wat is de ideale manier om zegeningen te sturen aan de meester van de mensheid, de profeet(vrede zij met hem)?

Alle lof is aan Allah.

Het verzenden van zegeningen aan de profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) is een van de grootste daden van aanbidding aangemoedigd in de islam, en een van de gunstigste smeekbeden voor een persoon in deze wereld en in het hiernamaals. Het is een van de voorschriften om de profeet (vrede zij met hem) lief te hebben, te vereren, te respecteren en het is een van zijn rechten.

Met betrekking tot de ideale manier van het verzenden van zegeningen aan de meester van de mensheid (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), zijn er een aantal manieren om dat te doen, die u kunt vinden op p. 165 van het boek Sifaat Salaat an-Nabi (sallalahu Allahu 'alayhi wa salaam) door al-' Allaamah al-Albaani (moge Allah hem genadig zijn), uitgegeven door Maktabat al-Ma 'Aarif in Riyaadh [dit boek is beschikbaar in het Nederlands als “Een beschrijving van de salaah van de profeet”]. De meest correcte en meest bekende van deze manieren zijn de twee manieren die de profeet (vrede zij met hem) zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) heeft geleerd toen ze hem vroegen hoe ze zegeningen aan hem (vrede zij met hem) moesten sturen. Deze twee manieren zijn als volgt:

"Allaahoemma salli 'ala Mohammed wa 'ala Aali Mohammed kama salayta 'ala Ibrahiem wa 'ala aali Ibrahiem, innaka hamiedoen Majied. Allaahoemma baarik 'ala Mohammed wa' ala Aali Mohammed kama baarakta 'ala Ibrahiem wa' ala Aali Ibrahiem, innaka hamiedoen Majied (O Allah, Schenk uw gunsten aan Mohammed en zijn familieleden zoals u aan Ibrahiem en zijn familieleden uw gunsten heeft geschonken. Voorwaar u bent meest prijzenswaardig, meest vrijgevig. O Allah, zegen Mohammed en zijn familieleden zoals U Ibrahiem en zijn familieleden zegeningen heeft geschonken. Voorwaar U bent meest prijzenswaardig, meest vrijgevig.) Overgeleverd door al-Bukhaari (3700) en Muslim (406) van de hadieth van Ka'b ibn 'Ajrah (moge Allah tevreden met hem zijn).

"Allaahoemma Salli 'ala Mohammedin wa 'ala azwaajihi wa dhoerriyyatihi kama salayta ' ala Ibrahiem , wa baarik ' ala Mohammedin wa ' ala azwaajihi wa dhurriyyatihi kama baarakta ' ala Aali Ibrahiem , innaka hamiedoen Majied (O Allah, Schenk uw gunsten aan Mohammed, zijn vrouwen en nageslacht zoals u aan Ibrahiem uw gunsten heeft geschonken. O Allah, zegen Mohammed, zijn vrouwen en nageslacht zoals u aan Ibrahiem zegeningen heeft geschonken. Voorwaar u bent meest prijzenswaardig, meest vrijgevig.) Overgeleverd door al-Bukhari (3369) en Muslim (407) van de hadith van Abu Hoemayd as-Saa'idi (moge Allah tevreden met hem zijn).

De profeet (vrede zij met hem) heeft alleen gekozen voor dat wat het beste en edelste is. Zie: Rawdat at-Taalibeen van an-Nawawi (11/66); Fath al-Baari van Ibn Hajar (11/166); Sifat Salaat an-Nabi (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam) van al-Albaani, p. 175; al-Mawsoo‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 27/97

Het is beter om de zinnen te variëren, en de twee overgeleverde versies af te wisselen, soms de ene en soms de andere om zo de soennah en shari'ah(islamitische wetgeving) te volgen, zodat het altijd reciteren van de ene versie niet leidt tot verwaarlozing van de andere die ook bewezen is en omdat er veel andere voordelen zijn die we niet zouden krijgen door alleen één versie te reciteren. Maar we moeten erop wijzen dat het niet is voorgeschreven om deze twee te combineren en ze tot één maken, dat is in strijd met de soennah, zoals gezegd door een aantal geleerden.

Zie: Majmoo 'al-Fataawa van Ibn Taymiyyah (22/335, 458, 24/242, 247); Jala al-Ifhaam van Ibn al-Qayyim (p. 373); Qawaa'id Ibn Rajab (p. 14); ash-Sharh al-Moemti van Ibn' Oethaymien (2/56, 65, 3/29, 98). Dit alles heeft te maken met het sturen van zegeningen aan hem (vrede zij met hem) na de tasjahhoed in het gebed.

Met betrekking tot het sturen van zegeningen aan de profeet (vrede zij met hem) door te zeggen "Allahumma salli 'ala Muhammadin wa Aali Mohammed (O Allah, Schenk uw gunsten aan Mohammed en zijn familieleden) buiten het gebed, als je vriend bedoelt dat het tekort schiet vergeleken met de volledige tekst die is overgeleverd, dan klopt dat. Maar als hij bedoelt dat het niet geldig is of dat het niet telt als zegeningen sturen aan de profeet (vrede zij met hem), dan is dat niet het geval; het is het verzenden van zegeningen aan de profeet (vrede zij met hem) en de formulering is correct en bereikt het doel. De geleerden zeggen nog steeds, "Allahumma salli 'ala Mohammed" of "Sall-Allahu' alayhi wa sallam”(Gods zegen en vrede zij met hem) en dergelijke. De zaak is breed van opzet, insha Allah.

Al-Haafiz ibn Hajar heeft in Fath al-Baari (11/166) gezegd dat de meerderheid van de geleerden denken dat elke formulering met het doel om zegeningen aan de profeet te verzenden acceptabel is, maar tijdens het gebed dient men zich te houden aan de tekst die is overgeleverd en er niets van weg te laten om zo zeker te zijn van het volgen van de soennah en dat wat is overgeleverd van de profeet (vrede zij met hem).

Ook met betrekking tot deze formulering is het beperkt tot het verzenden van zegeningen (salaah) en niet salaam. Allah, moge Hij verheerlijkt worden, heeft ons opgedragen om zowel zegeningen als groeten van vrede aan hem te zenden, zoals Hij zegt (uitleg van de betekenis ): "Allah en Zijn engelen zenden zegeningen over de profeet (vrede zij met hem) . O, jij die gelooft, zend zegeningen over hem(de profeet Mohammed) en wens hem vrede met alle eerbied toe (begroet hem op de islamitische manier, dwz As-Salamoe Alaikoem)." [al-Ahzaab 33:56].

De geleerden hebben gesteld dat het makroeh(afkeurenswaardig) is voor een persoon om altijd salaah (zegeningen) te zeggen zonder salaam (groet van vrede), of om altijd salaam te zeggen zonder salaah. Maar als hij beide zegt, of soms alleen salaah en soms alleen salaam, dan volgt hij het bovengenoemde vers. Zie: Fath al-Baari, 11/167

En Allah is alwetend

Bewerkt en vertaald via islamqa