Khutba 52 - De voordelen van de kleine …

Khutba 52 - De voordelen van de kleine wassing

Beste broeders en zusters,

 

Naar aanleiding van een gesprek met een leraar, zal ik vandaag afwijken van mijn programma. Het is wintertijd. Ik weet dat het voor velen zwaar is om vooral in deze winterdagen al-woedoe te verrichten. Het is een hele strijd. Met veel moeite gaan velen naar de woedoe ruimte. En sommigen gaan helemaal niet. Zij bidden dan zonder woedoe. Moge Allah hen vergeven en leiden. Om de grote last te veranderen in een grote lust zal ik met de wil van Allah vandaag jullie enkele voordelen meegeven van al-woedoe. Het werken is aan ons en het succes is van Allah.

 

Enkele voordelen van woedoe:

 

 • Op de Dag des Oordeels zullen de handen, voeten en voorhoofden van de gelovigen glanzen vanwege de sporen van woedoe.

   

  Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat hij heeft gezegd: Ik heb de Boodschapper van Allah horen zeggen: “Mijn oemmah zal op de Dag der Opstanding Ghoerr-Moehaddjalien genoemd worden vanwege de sporen van woedoe.” (woorden van Aboe Hoerayrah, aldus elAlbani in zijn Irwah: “dus wie van jullie in staat is om zijn lichtplek te verlengen moet dat doen.”) (Boeckarie en Moeslim)

   

  Uitleg: Het woord ghoer betekent: schijnsel of wit. Het wordt gebruikt voor dieren (zoals een paard) met een bles, d.w.z. een witte vlek op zijn gezicht. Hier verwijst het naar de straling die op de Dag des Oordeels zal voortkomen uit de voorhoofden van de gelovigen, en welke hen opvallend zal maken. Moehaddjalien komt van tahdjiel, wat ook zoveel betekent als wit, maar wordt gebruikt voor die witheid welke gezien kan worden op alle vier, op ten minste op drie poten van een paard.

   

  Hier verwijst het naar het licht dat zal schijnen door de handen en de voeten van de gelovigen vanwege hun gewoonte om woedoe te verrichten. Wat dit betekent is dat de Moslims van andere gemeenschappen zullen worden onderscheiden krachtens de glans die op de Dag des Oordeels voortkomt uit hun voorhoofden, handen en voeten, op dezelfde manier als dat een paard met een wit voorhoofd makkelijk te onderscheiden is van andere paarden…

   

   

 • De Boodschapper van Allah zal zijn volgelingen bij ‘al-hawd’ herkennen aan hun schijnende gezichten en ledematen van woedoe.

   

  Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Boodschapper van Allah naar de begraafplaats ging en zei: “As-salamoe ‘aleikoem, volk van het huis der gelovigen! Wij zullen jullie, inshaAllah, volgen. Ik wou dat ik mijn broeders kon zien.”

   

  Zij (de metgezellen) zeiden: “Zijn wij dan niet uw broeders, o Boodschapper van Allah?”

   

  Hij zei: “Jullie zijn mijn metgezellen, en mijn broeders zijn zij die nog niet zijn gekomen.”

   

  Zij vroegen: “Hoe kunt u diegenen van uw oemmah herkennen die nog niet zijn gekomen, o Boodschapper van Allah?”

   

  Hij zei: “Vertel me; wanneer een man een paard zou hebben met witte poten en een witte bles op zijn voorhoofd, tussen paarden die gitzwart zijn, zou hij zijn paard dan niet herkennen?” Zij zeiden: “Zeker wel, o Boodschapper van Allah!”

   

  Hij zei: “Zij (mijn volgelingen) zullen komen met schijnende gezichten en ledematen van de woedoe, en ik zal voor hen aankomen bij al-hawd.” (Moeslim)

   

 • Wie op een perfecte manier woedoe verricht, van hem zullen al zijn voorgaande zondes vergeven worden.

   

  Het is overgeleverd van Oethmaan bin Affaan dat hij heeft gezegd: “Wie de woedoe verricht op een perfecte manier (d.w.z. volgens de soennah), van hem zullen zijn zonden uit zijn lichaam gaan; ze zullen zelfs van onder zijn nagels vandaan komen.” (Moeslim)

   

  Het is ook overgeleverd van Oethmaan bin Affaan dat hij heeft gezegd: “Ik heb de Boodschapper van Allah woedoe zien verrichten zoals deze woedoe van mij.” Vervolgens zei hij: “Wie op deze manier woedoe verricht, van hem zullen al zijn voorgaande zondes worden vergeven, en van hem zullen zijn gebed en zijn lopen naar de moskee extra beloning opleveren.” (Moeslim)

   

  Uitleg: Woedoe is een middel voor de vergeving van kleine zondes, op voorwaarde dat die zondes niets te maken hebben met de rechten van mensen, omdat die ook niet vergeven zullen worden zonder berouw en het compenseren van de persoon die gekrenkt en wie onrecht is aangedaan.

   

  Om de woedoe thuis te verrichten alvorens naar de moskee te gaan voor de salaat is een zeer verdienstelijke daad. Wie dat doet, zal gereinigd worden van de kleine zondes. Dan zullen zij lopen naar de moskee en het verrichten van de slaat aldaar een middel zijn tot verdere beloning en toename van status.

   

  Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Wanneer de moslim-dienaar de woedoe verricht en zijn gezicht wast, zullen alle zondes waarnaar hij met zijn oog naar heeft gekeken uit zijn gezicht verdwijnen met het water, of met de laatste druppel water. En wanneer hij zijn handen wast, zullen alle zondes die verricht zijn met zijn handen worden weggespoeld met het water, of met de laatste druppel water. En wanneer hij zijn voeten wast, zullen alle zondes waar hij naar toe is gelopen met zijn voeten worden weggespoeld met het water, of met de laatste druppel water, totdat hij naar buiten komt, gereinigd van alle zondes.” (Moeslim)

   

   

 • Wie op een perfecte manier woedoe verricht, ondanks onprettige toestanden, zal Allah zijn rang verhogen in het Paradijs.

   

  En het is van Aboe Hoerayrah overgeleverd dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Zal ik jullie niet vertellen over iets waarmee Allah de zondes uitwist en de rangen (in het Paradijs) verhoogt?” Zij zeiden: “Jazeker, o Boodschapper van Allah!”

  Hij zei: “Het grondig verrichten van de woedoe ondanks moeilijkheden, het vermeerderen van de voetstappen naar de moskeeën, en het wachten op de volgende salaat, en dat is ar-ribaat, dat is ar-ribaat.” (Moeslim)

   

  Moeilijkheden en onprettige toestanden staan hier voor het ongemak dat iemand voelt terwijl hij de woedoe verricht  als het extreem koud is. Ar-ribaat betekent het bewaken van de grenzen (van het Islamitische rijk) of de frontlijn tegen de invasie van de vijand. Om op de volgende salaat te wachten na het verrichten van een salaat wordt gezien als ar-ribaat vanwege het feit dat door het te doen, een persoon die nauwkeurig is in het verrichten van de salaat, zichzelf constant bezig houdt met de gehoorzaamheid aan- en het aanbidden van Allah, om de Shaytaan bij zich weg te houden.

   

 • Wie met zorg de woedoe verricht en vervolgens “Ashadoe an-laa ielaaha iel-Allah, wahdahoe laa shariekalah, wa ashadoe enne Moehammadan abdoehoe wa rasoeloehoe,” zegt, mag het Paradijs binnengaan door welke poorten hij maar wil.”

   

  Het is overgeleverd van Omar bin Al-Chattaab dat de Profeet heeft gezegd: “Er is niemand van jullie die met zorg de woedoe verricht en vervolgens zegt: “Ashadoe an-laa ielaaha iel-Allah, wahdahoe laa shariekalah, wa ashadoe enne Moehammadan abdoehoe wa rasoeloehoe.” (Ik getuig dat er geen god is buiten Allah, Hij is Alleen, zonder deelgenoten, en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en Boodschapper is), of de acht poorten van het Paradijs worden voor hem geopend, en hij mag binnengaan door welke van de poorten hij maar wil.” (Moeslim)

   

  En in de overlevering van at-Thirmidhie is er aan toegevoegd: “Allahoemmadj’alnie mienat-tawwaabiena, wadj’alnie mienalmoetatahhirien.” (O Allah, laat mij behoren tot degenen die berouw tonen en laat mij horen tot degenen die zichzelf reinigen)

   

 • Ook is het wetenschappelijk bewezen dat de woedoe voordelen heeft voor het menselijk lichaam.

   

  Enkele voordelen:

   

 • Woedoe beschermt tegen besmettelijke ziektes

 • Woedoe beschermt tegen huisziektes

 • Woedoe activeert de bloedsomloop

 • Woedoe beschermt de ogen tegen ooginfecties

 • Woedoe beschermt de mond tegen verschillende soorten ziektes

 • Woedoe beschermt de ademhalingskanalen tegen infecties

   

  Kortom; woedoe heeft voordelen voor de mens in dit wereldse leven en in het hiernamaals.

   

 • Op de Dag des Oordeels zullen de handen, voeten en voorhoofden van de gelovigen glanzen vanwege de sporen van woedoe.

   

 • De Boodschapper van Allah zal zijn volgelingen bij ‘al-hawd’ herkennen aan hun schijnende gezichten en ledematen van woedoe.

   

 • Wie op een perfecte manier woedoe verricht, van hem zullen al zijn voorgaande zondes vergeven worden.

   

 • Wie met zorg de woedoe verricht en vervolgens “Ashadoe an-laa ielaaha iel-Allah, wahdahoe laa shariekalah, wa ashadoe enne Moehammadan abdoehoe wa rasoeloehoe,” zegt, mag het Paradijs binnengaan door welke poorten hij maar wil.”

   

 • Ook is het wetenschappelijk bewezen dat de woedoe voordelen heeft voor het menselijk lichaam.

   

   

  “Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”