Khutba 25 - De laatste 10 dagen van de …

Khutba 25 - De laatste 10 dagen van de Ramadan

Beste jongens en meisjes, broeders en zusters,

 

Wij leven in een maatschappij waar heel veel zondes worden gepleegd. Als we alleen maar op de straat om ons heen kijken, dan zullen wij zien dat alles wordt gedaan wat Allah de Verhevene verboden heeft. De media; de kranten, het internet, de tv … vol met zondes… ze kennen geen grenzen… Niet alleen wij, de moslims vinden dat… ook de Mensen van het Boek: de Christenen en de Joden vinden dat de zondes verspreid zijn in deze maatschappij en ook zij vinden dat er grenzen gesteld moeten worden.

Wij, als moslims worden willens of niet willens beïnvloed door die zondes om ons heen.

Eerst bekijken wij die zondes van een afstand, na een tijdje gaan wij houden van die zondes en voordat wij het in de gaten hebben, plegen wij die zondes.

 

كان أحمد بن حرب رحمه الله تعالى يقول: ليس شيء أنفع لقلب العبد من مخالطة الصالحين والنظر إلى أفعالهم وليس شيء أضر على القلب من مخالطة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم

 

Er is gezegd dat er niets schadelijker is voor het hart dan het zich mengen tussen de zondaren en het kijken naar hun daden (al pleeg jij zelf die zondes niet).

 

Want het oog is de leider van het hart en waar het oog van houdt, het hart zal er ook van houden. Een dichter heeft het dan ook zo mooi verwoord:

 

ألم تر أن العين للقلب رائد فما تآلف العينان فالقلب آلف

 

“Zie jij niet dat het oog de leider is van het hart en waar de ogen van houden, het hart zal er ook van houden.”

 

En wanneer het hart van iets zal houden, zullen de lichaamsdelen in actie komen. De Boodschapper van Allah zei:

 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدالجسدكله ألا وهي القلب.

 

“… En waarlijk, in het lichaam bevindt zich een moedghah (een vleeskauwsel), als dit goed is, dan is het hele lichaam goed en als dit verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven: en werkelijk, dit is het hart.”

 

Dus wanneer het hart goed is, zal het houden van goede daden en de lichaamsdelen zullen uiteindelijk de goede daden verrichten. Andersom, wanneer het hart slecht is, zal het houden van slechte daden en de lichaamsdelen zullen uiteindelijk de slechte daden verrichten.

 

Kortom, het plegen van zondes gebeurt in drie stappen:

 

  1. Kijken naar …
  2. Houden van …
  3. Handelen naar …

 

Beste jongens en meisjes, broeders en zusters,

 

Ook stimuleert de maatschappij waarin wij leven ons niet om goede daden te verrichten. De drie stappen die ik zo net heb opgenoemd, gelden ook voor het verrichten van goede daden:

 

  1. Kijken naar …
  2. Houden van …
  3. Handelen naar …

 

Alles begint met het kijken naar… als wij om ons heen kijken… hoeveel vrome mensen zien wij rondlopen? Hoeveel goede daden zien wij verricht worden? Hoeveel eerlijke moslims zien wij om ons heen? Hoeveel moslims kennen wij die hun afspraken nakomen? Hoeveel mensen kennen wij die niet roddelen?

… die niet liegen? … die niet schelden?

 

Begrijpen jullie nu waarom wij gemakkelijk zondes kunnen plegen en het hartstikke moeilijk hebben bij het verrichten van goede daden?

 

Allah de Barmhartige weet onze situatie, Hij weet dat wij in zondes zullen verkeren. Hij weet dat wij foute dingen gaan doen. Maar de Barmhartige wil ons niet straffen… Nee wallahi! Hij wil ons zeker niet straffen…

 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : (قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي ، فإذا امرأة من السبي تبتغي ، إذا وجدت صبيا في السبي ، أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ ، قلنا : لا ، والله ! وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لله أرحم بعباده من هذه بولدها ) متفق عليه ، البخاري (5653) ومسلم (ا6912)

 

De boodschapper van Allah zag een vrouw een kind borstvoeding geven en zei tegen zijn metgezellen: Denken jullie dat deze vrouw haar kind in het vuur zal gooien? Zij zeiden: Nee, bij Allah!.. Hierop zei de boodschapper van Allah:

"Allah is meer barmhartig tegenover Zijn dienaren dan deze moeder tegenover haar kind."

 

Beste jongens en meisjes, broeders en zusters,

 

Begrijpen jullie hoe Barmhartig Allah is? Hij wil zijn dienaren niet straffen. Hij wil ze juist vergeven en belonen. Daarom brengt Hij ons vaak in de mogelijkheid om onze zondes kwijt te schelden, om schone mensen te worden, om weer opnieuw te beginnen.

 

Na een heel jaar zondes gepleegd te hebben, komen wij in aanmerking met de maand Ramadan. De maand Ramadan is een optimaal moment voor de kwijtschelding van de zondes en het verkrijgen van veel beloning.

Allah stelt ons in de gelegenheid om in deze maand vergeven te worden en veel beloning te verdienen. En door de duivels vast te binden, maakt Hij, de Verhevene het ook nog eens makkelijk voor ons om goede daden te verrichten.

 

Wij naderen nu het einde van de maand Ramadan. Heel binnenkort zal de Ramadan; de maand van vergeving en beloning ons vaarwel zeggen.

 

Maar laten wij eens eerlijk zijn… Hoe hebben wij tot nu toe de dagen van de Ramadan benut? Wat hebben wij aan goede daden gedaan?  Hebben wij al onze gebeden met ootmoedigheid verricht? Hebben wij de Kor’aan al uitgelezen? Hebben wij al de nachten doorgebracht met smeekbeden en tranen? Hebben wij afstand genomen van de zonden? Zijn onze zondes kwijtgescholden? Zijn wij onbegrensd beloond?

 

Zo niet, dan hoeft dat nog geen probleem te zijn. Want wij hebben nog steeds de mogelijkheid om heel veel in te halen. Ik zal jullie straks met de wil van Allah vertellen hoe we dat kunnen doen.