Khutba 24 - Laylatoe'l Qadr

Khutba 24 - Laylatoe'l Qadr

Beste broeders en zusters,

 

Allah de Verhevene zegt in de soerah az-Zaari'jaat, vers 56, 57 en 58:

 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

 

“En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.

Ik wens van hen geen onderhoud noch wens Ik dat zij Mij zullen voeden. Voorzeker, God is de grootste Voorziener, de Almachtige, de Alsterke.”

Uit dit vers leren wij wat het scheppingsdoel is van een mens; het doel dat een mens voor ogen moet hebben tot aan de dood. Het doel dat is bepaald door de Schepper zelf: ‘het aanbidden van Allah.’ Tegenwoordig zijn er veel mensen die een ander doel nastreven dan het doel dat voor hem/haar is bepaald door de Schepper. Doelen zoals: rijk worden, bekend worden, leider worden. Veel mensen doen er dan alles aan om deze doelen te bereiken. En vaak zien wij dat deze mensen het wereldse leven verlaten zonder deze doelen bereikt te hebben.

Ook zijn er mensen die weten wat hun scheppingsdoel is; zij weten dat zij zijn geschapen om slechts Allah te aanbidden. Maar zij hebben moeite met het eigenen van dit doel. En meestal om economische redenen. ‘Ja, ik weet dat hoofddoek dragen aanbidding van Allah is, maar met een hoofddoek kan ik geen werk vinden’ of ‘Ik weet dat vijf keer per dag bidden hoort bij de aanbidding van Allah, maar ik krijg geen toestemming van mijn baas om te bidden.’ Vooral de laatste tijd komen wij veel jongeren tegen die met deze gedachten rondlopen. Allah zegt:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

 

“En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.

Ik wens van hen geen onderhoud noch wens Ik dat zij Mij zullen voeden. Voorzeker, God is de grootste Voorziener, de Almachtige, de Alsterke.”

In het eerste vers zegt Allah dat Hij de mensen slechts heeft geschapen om Hem te aanbidden. En in de achtereenvolgende verzen zegt Allah dat Hij geen onderhoud wenst van de mensen omdat Hij de Voorziener is.

Wij zien in deze verzen dat twee zaken ter sprake komen:

  1. ‘aanbidding’
  2. en ‘voorziening’

Eerst leren wij dat wij Allah moeten aanbidden en gelijk daarna leren wij dat Allah de voorziener is. Wat hebben deze twee zaken met elkaar te maken? Welke relatie is er tussen deze twee zaken? Ze moeten een relatie hebben met elkaar omdat ze achter elkaar opgesomd worden. In de Kor’aan worden zaken immers alleen opgesomd wanneer deze een relatie met elkaar hebben.

De meeste maken zich zorgen om hun voorziening en levensonderhoud en niet om de aanbidding van Allah. Zij zijn bang dat wanneer zij Allah aanbidden, zij onthouden zullen worden van voorziening. Allah legt ons in deze verzen uit dat deze gedachte niet klopt. Hij zegt als het ware: “O mijn dienaar! Aanbidt Mij en maak je geen zorgen om de voorziening en levensonderhoud. Want Ik ben Degene die jou voorziet. Ik ben jouw Voorziener. Ik zorg dat jij eten en drinken krijgt, Ik zorg dat jij kleren krijgt, Ik zorg dat jij de eigenaar wordt van een auto of een huis.”

Wat bij de meeste mensen ontbreekt, is het vertrouwen in Allah. Als de mensen op Allah zouden vertrouwen dan zou Allah hen onderhouden zoals Hij de vogels onderhoudt.

لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً، وتروح بطاناً

رواه الترمذي (2344) وهو صحيح

“Als jullie op Allah op de juiste manier zouden vertrouwen, dan zou Hij jullie onderhouden net zoals Hij de vogels onderhoudt. De vogels gaan in de ochtend weg met een gekrompen maag en komen ’s avonds terug met een volle maag.”

Dus wij moeten ons niet zorgen maken om onze voorziening. Dit wil niet zeggen dat wij niet hoeven te werken. Nee, zeker niet. Wij moeten bewegen en wij moeten onze voorziening zoeken. Maar het zoeken naar de voorziening mag niet ten koste gaan van de aanbidding.

Beste jongens en meisjes, broeders en zusters,

 

Nu wij weten dat ons scheppingsdoel het aanbidden van Allah is, moeten wij weten wat aanbidding inhoudt. Ik zal met de wil van Allah in de volgende Khoetba’s hier dieper op ingaan. Maar omdat het vandaag een bijzonder dag is, wil ik een link leggen tussen aanbidding en deze nacht.

 

Van ons wordt verwacht dat wij tot aan de dood Allah moeten aanbidden. En als beloning daarvoor zullen wij eeuwig leven in de Paradijzen.

 

Een mens leeft ongeveer 70 jaren. 22 jaren slapen, 22 jaren school en werk, 3 jaren eten en drinken, 3 jaren douchen, wc, tanden poetsen, voor de spiegel staan en kleren aan en uittrekken. 10 jaren voor de tv/ achter het internet of een krantje lezen. 3 tot 5 jaren met familie, kennissen en vrienden, 2 jaren sporten en/of vrijetijdsbesteding. Totaal 67 jaren. Dan blijven er 3 jaren over.

 

Deze 3 jaren moeten wij besteden voor de aanbidding van Allah. Met deze 3 jaren hopen wij dan dat wij de bewoners mogen zijn van de Paradijzen. Nou, om eerlijk te zijn: de Paradijzen zijn niet zo goedkoop.

 

Maar omdat Allah wil dat wij de bewoners worden van de Paradijzen, maakt hij het makkelijk voor ons.

 

Hoe? Ik heb jullie meerdere malen verteld dat Allah ons vaak mogelijkheden en momenten biedt om vergeven te worden. Zo biedt Allah ons ook momenten aan waarin wij veel beloning kunnen verkrijgen.

 

Nogmaals, om de bewoners te worden van de Paradijzen moeten wij veel hasanaat hebben. Maar hoe komen wij aan zoveel hasanaat?

 

Straks zal ik jullie met de wil van Allah verblijden met een moment waarin jullie heel veel hasanaat kunnen krijgen.

 

Op een dag vertelde de Boodschapper van Allah over 4 personen van de Zonen van Israel. Deze 4 personen hadden 80 jaar Allah aangebeden zonder zondes te plegen. De engel Djibriel kwam en zei: O Mohammed! Jouw gemeenschap is versteld geraakt over de personen die 80 jaren Allah hebben aangebeden zonder een moment een zonde te plegen. Allah heeft beter dan deze neergezonden:

 

" إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة الْقَدْر وَمَا أَدْرَاك مَا لَيْلَة الْقَدْر لَيْلَة الْقَدْر خَيْر مِنْ أَلْف شَهْر

 

Deze is beter dan de vier van welke jullie versteld raakten. (Tafsier Ibn Kathier)

 

Soebhanallah! Allah beloont deze Oemmah met een nacht dat beter is dan 80 jaar aanbidding zonder zondes. 

 

Allah zegt:

 

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

 

1. Waarlijk, Wij hebben jou (de Koran) neergezonden, in de waardevolle nacht (Laylatoe-l Qadr).

2. Wat weet jij (er van) wat de waardevolle nacht is?

3. De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

4. Daarin dalen engelen en de Geest door Allah’s gebod neder (zeggende)

5. "In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad.

 

Deze nacht is beter dan duizend maanden. Dat is gelijk aan 83 jaren en 4 maanden. Dus degene die deze nacht doorbrengt met aanbidding, verkrijgt meer beloning dan een persoon die 1000 maanden doorbrengt met aanbidding. Allahoe Akbar! Wat een grote gunst van Allah!

 

Niet alleen dat … Allah vergeeft ook al de voorafgaande zonden van degene, die deze nacht doorbrengt met aanbidding. De Boodschapper van Allah zei:

 

"من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

"Degene die staat tijdens Laylatoe-l Qadr uit geloof en hoop om beloning te verkrijgen, al zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden." (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem).

 

Deze bijzondere nacht is inshaAllah op de 27e nacht van de Ramadan volgens de meeste geleerden. Dus, de nacht van as. vrijdag is het Lailatoe’l Qadr.

 

Beste mensen! Wij hebben het over één nacht dat beter is dan duizend maanden en wij hebben het over één nacht dat kwijtschelding van al de voorafgaande zonden betekent… Is het mogelijk om een dergelijk voortreffelijke nacht voor de tv of achter het internet of slapend door te brengen? Nee wallahi! Deze kans mogen wij en moeten wij niet missen. Degene die deze nacht voorbij laat gaan zonder het te benutten zal veel goedheid voorbij laten gaan.

 

و فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم

 

“En er is een nacht in de Ramadan dat beter is dan duizend maanden. Degene die onthouden is van de goedheid van deze nacht, is onthouden van de goedheid.” (Ahmad en anNasai)

 

Om de vruchten van deze nacht optimaal te kunnen plukken, is het aangeraden om te weten wat deze nacht inhoudt. Ik zal jullie dan ook met de wil van Allah een en ander vertellen over deze nacht. Ik zal voornamelijk antwoorden geven op de volgende vragen:

1. Wat is de reden van de benoeming van Lailatoe’l Qadr?

2. Wat zijn de kenmerken en voordelen van Lailatoe’l Qadr?

3. Wat zijn de tekenen van Lailatoe’l Qadr?

4. Wat zijn de aangeraden daden op Lailatoe’l Qadr?

 

De reden van de benoeming van Lailatoe’l Qadr

 

Het woord ‘al- qadr’ heeft meerdere betekenissen. Een betekenis van al- qadr is de eer. Daarom hebben bepaalde geleerden gezegd deze nacht de nacht van Qadr genoemd is vanwege haar eer. Dus Lailatoe’l Qadr betekent volgens deze mening de nacht van de Eer.

 

Al- qadr betekent ook de waarde. Het is het gezegd dat deze nacht de nacht van Qadr is genoemd omdat de aanbidding in deze nacht heel veel waarde heeft.

 

"من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"

 

"Degene die de Laylatoe-l Qadr doorbrengt met het gebed uit geloof en hoop om beloning te verkrijgen, al zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden." (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem).

Ook betekent al- qadr de voorbeschikking. Het is gezegd dat deze nacht de nacht van Qadr is genoemd omdat de jaarlijkse voorbeschikking plaatsvindt op deze nacht.

 

Allah zegt:

 

" فيها يفرق كل أمر حكيم "

 

“In die nacht is alles beslist, als een bevel van Ons” (ad- Doechan:4)

 

Op deze nacht worden de zaken van een heel jaar van de Lawh' al Mah'foedh doorgegeven aan de engelen: d.w.z. de engelen krijgen te horen wat er met elke persoon gaat gebeuren het komende jaar, wie sterft en wie leeft, wat voor voorzieningen zij zullen krijgen etc.

 

Het is mogelijk dat deze nacht Lailatoe’l Qadr is genoemd om al deze redenen. Dus deze nacht is een eervolle nacht. De aanbidding in deze nacht is waardevol.  En ook vindt de jaarlijkse voorbeschikking plaats op deze nacht. Allah weet het beste.

De kenmerken en voordelen van Lailatoe’l Qadr

1) Het is de nacht waarin de Qoraan neergezonden is. Allah zegt:

 

إنا أنزلناه في ليلة القدر

 

“Waarlijk, Wij hebben (de Koran) neergezonden, in de waardevolle nacht (Laylatoe-l Qadr).”


2) Allah heeft het beschreven als beter dan duizend maanden (dat staat gelijk aan 83 jaar en 4 maanden van aanbidding!). Allah zegt:

 

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

 

“De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.”


3) Allah heeft het als gezegend beschreven. Allah zegt:

 

إنا أنزلناه في ليلة مباركة

 

“Waarlijk, Wij hebben (de Koran) neergezonden, in een gezegende nacht.”

 

4) Op deze nachten dalen de engelen en de Roeh' (d.w.z. Djibriel) neer. Allah zegt:

 

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا

 

“Daarin dalen engelen en de Geest.”

5) De nacht is beschreven als vrede, d.w.z. het is veilig; de shaytaan kan geen kwaad doen of enig slechtheid veroorzaken op deze nacht, zoals gezegd is door Moedjaahied.

 

6) Op deze nacht worden de zaken van een heel jaar van de Lawh' al Mah'foedh doorgegeven aan de engelen: d.w.z. de engelen krijgen te horen wat er met elke persoon gaat gebeuren het komende jaar, wie sterft en wie leeft, wat voor voorzieningen zij zullen krijgen etc.

 

" فيها يفرق كل أمر حكيم "

 

“In die nacht is alles beslist, als een bevel van Ons” (ad- Doechan:4)


7) Allah vergeeft alle voorgaande zonden van degene die deze nacht doorbrengt in het gebed uit geloof en hoop van het krijgen van de beloning van Hem.

 

"من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"

 

"Degene die de Laylatoe-l Qadr doorbrengt met het gebed uit geloof en hoop om beloning te verkrijgen, al zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden." (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem).

De tekenen van Lailatoe’l Qadr

Er is die nacht sprake van een sterk licht. Tegenwoordig is dit teken niet te zien omdat het overal verlicht is met stadslicht. Maar wel kan men het licht zien wanneer men afstand neemt van de stedelijke gebieden.

De wind is rustig. Het weer is aangenaam. Het is noch warm noch koud.

Ook is het mogelijk dat Allah een persoon deze nacht in de droom laat zien. Ook is het mogelijk dat Allah een persoon tekenen laat zien.

In de ochtend van Lailatoe’l Qadr komt de zon op zonder stralen. De zon zal er anders uit zien dan de andere dagen.

Aangeraden daden op Lailatoe’l Qadr

Aangeraden is om de gehele nacht met alle soorten aanbidding door te brengen. Wij kunnen nachtgebeden verrichten, Kor’aan lezen, smeekbeden verrichten, Allah gedenken…

 

Het is overgeleverd dat 'Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: "Ik zei: 'O boodschapper van Allah, wat denk jij, als ik Laylatoe-l Qadr mee maak, wat moet ik dan zeggen? Hij (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) zei: 'Zeg:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

Allahoemma innaka 'Afoewwoen, toeh'iebboe-l 'Awfa Fa'foe 'annie." (Overgeleverd door Imaam Ahmad, at-Tirmidhie 3515 en Ibn Maadjah 3850. De Isnaad is sah'ieh')

Het betekent zoveel als:
O Allah, U bent Vergevensgezind, en U houdt van vergiffenis, dus vergeef mij.

Moge Allah ons genadig zijn. Moge Allah ons  Laylatoe-l Qadr laten bereiken en mogen wij erin vergeven en beloond worden. Amien!

 

“Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”