Khutba 23 - Goede daden in de maand …

Khutba 23 - Goede daden in de maand Ramadan

Beste broeders en zusters,

 

De heilige maand Ramadan is een maand van vergeving…

 

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei:

من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

 

“Wie (de maand) Ramadan vast, uit geloof en rekenende (op de beloning van Allah), al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.” (al-Boekhaari en Moeslim)

 

Allah de Verhevene vergeeft in deze maand de zondes van heel veel dienaren.

O dienaar van Allah! Wil jij dat Allah jouw zondes ook vergeeft? Dat is in jouw handen. Laat de zondes! Neem afstand van de zondes! Heb spijt voor de zondes die je hebt gepleegd! Laat je tranen los, richt je tot Allah en vraag Hem om vergiffenis. Want weet… dat Allah al jouw zondes zal vergeven, al reiken jouw zondes de wolken in de hemel.

عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم

قال الله -تعالى-:" يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة"
رواه الترمذي، وقال: حديث حسن

 

Anas (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd: Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allah’s zegen en vrede zij met hem) zeggen:

Allah, de Verhevene, heeft gezegd: "O kind van Adam! Zolang je tot Mij bidt en zolang je smeekt, zal Ik jou, wat je ook gedaan mag hebben, zonder meer vergeven. O, kind van Adam! Al zouden jouw zonden tot aan de wolken in de hemel reiken en je zou Mij om vergeving vragen, dan zal Ik jou vergeven. O, kind van Adam! Al zou je met zoveel zonden aankomen dat je er nagenoeg de gehele aarde mee kan vullen, zonder naast Mij iemand te dienen, dan zal Ik jou een vergeving van gelijke omvang schenken." (Overgeleverd door Tirmidhi)

 

Dus zeg niet: ‘Mijn zondes zijn te veel. Ik heb heel erge zondes gepleegd. Ik denk dat Allah mij niet zal vergeven…’ Nee, zeg dat niet!  Want Allah zegt:

 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم

 

“Zeg: "O mijn dienaren die tegen zich zelf  buitensporig zijn geweest, wanhoop niet aan de barmhartigheid van Allah, voorzeker Allah vergeeft alle zonden, waarlijk, Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle.” (az-Zoemer: 53)

 

Allah de Verhevene is Barmhartig, Vergevensgezind, Genadevol. Hij houdt van vergeven.

 

Oh dienaar van Allah! Vooral in deze heilige maand vergeeft Allah de Verhevene heel veel dienaren. Grijp deze kans en laat het niet voorbij lopen. Want binnenkort zal deze heilige maand jou vaarwel zeggen. Laat deze maand voor jou niet eindigen zonder dat jouw zonden vergeven worden. Want weet dat wanneer jij deze maand voorbij laat gaan zonder vergeven te worden, dat jij jezelf dan laat vernederen. Want de Boodschapper van Allah zei:

 

Ook overlevert Aboe Hoerayrah dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Moge zijn neus door het stof gehaald worden, iemand in wiens aanwezigheid mijn naam wordt genoemd en hij geen zegeningen voor mij vraagt. En moge zijn neus door het stof gehaald worden (moge hij een totale vernedering ondergaan), iemand die (de maand) Ramadan meemaakt waarna deze eindigt zonder dat zijn zonden hem vergeven worden. En moge zijn neus door het stof gehaald worden, iemand wiens beide ouders tijdens zijn leven de ouderdom bereiken en hij door hen (te dienen) niet het Paradijs binnentreedt.” (Overgeleverd door at-Tirmidhi en Ahmed en sahih bevonden door al-Albaanie)

 

Waarom een totale vernedering? In de maand Ramadan geeft Allah zijn dienaar de mogelijkheid om zich te laten vergeven. De dienaar weet dit, maar maakt geen gebruik van deze voortreffelijke gelegenheid en gaat verder met zijn zondige leven. Deze dienaar zegt als het ware: ‘Het kan me niets schelen of Allah mij vergeeft of niet vergeeft. Het doet mij niets. Ik ben zo tevreden met mijn leven.’ Zo iemand keert,  met zo’n houding, zijn rug naar Allah en verdient dus een totale vernedering.

 

 

Moge zijn neus door het stof gehaald worden is een Arabische uitdrukking wat staat voor totale vernedering. Met andere woorden moge degene die de maand Ramadan meemaakt, wetende dat wanneer hij zich één maand in het jaar zou onthouden van de lusten dat al zijn voorgaande zonden hem vergeven zullen worden, maar dit aan zich voorbij laat gaan, totale vernedering lijden.

 

De heilige maand Ramadan is een maand van onbegrensd beloning…

 

كل عمل بن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به

 

“De beloning van de daden van de zonen van Adam wordt vermenigvuldigd met 10 tot 700 hasanaat. Allah zegt: behalve het vasten. Want het vasten is voor mij en Ik zal de beloning ervan geven.” (Moeslim)

 

De beloning van alle goede daden die jij verricht, is begrensd. Je goede daad wordt vermenigvuldigd met 10 tot 700 hasanaat. In tegenstelling tot de beloning van het vasten.  De beloning van het vasten is onbegrensd (onbeperkt). Allahoe akbar! Allah zal jou onbegrensd belonen voor jouw vasten. Is dit geen grote gunst van Allah?!

 

Ik moet er wel bij zeggen dat de onbegrensde beloning alleen geldt voor een vastende die de zondes verlaat. De grote geleerde Badroeddin al-Ayni heeft overgeleverd dat alle geleerden het hier over eens zijn.

 

Een maand waarin jij je kunt richten tot Allah. Een maand waarin jij een relatie kan opbouwen of jouw relatie met jouw Heer kan versterken. Een maand waarin jij jouw Heer tevreden kan stellen door goede daden te verrichten. Een maand waarin jij verlost kan worden van het Hellevuur en het Paradijs kan verdienen.

 

Beste jongens en meisjes, broeders en zusters,

 

Wij benaderen de helft van de maand Ramadan. Wat hebben wij tot nu toe verricht aan goede daden? Binnenkort is de Ramadan voorbij. En dan is het te laat. Misschien is er geen volgend Ramadan meer voor ons… Dus laten wij de resterende dagen van de Ramadan goed doorbrengen (benutten), met de gedachte dat dit wellicht ons laatste Ramadan is…

 

Er zijn natuurlijk vele soorten goede daden die men kan verrichten in deze maand, zoals de Taraweeh of de nachtgebeden, het geven van sadaqah, de herdenking van Allah (zikroellah), het geven van iftaarmaaltijden etc. 

 

Ik zal vandaag, met de wil van Allah, stil staan bij twee goede daden die jullie de resterende dagen van de Ramadan kunnen verrichten.

 

 

 1. Het reciteren van de Kor’aan
 2. De Smeekbede (doea’)

 

Ik zal deze twee goede daden nader toelichten:

 

 1. Kor’aan recitatie

                                                                                                                                        

  De maand Ramadan is de maand van de Kor’aan. De Kor’aan is in deze maand neergezonden. De engel Jibriel kwam elke nacht in de maand Ramadan naar Onze geliefde Profeet om de Kor’aan met hem te herhalen. Daarom is het aangeraden om in deze maand de Kor’aan vaker te lezen. Maar hoe moeten wij de Kor’aan lezen? Tegenwoordig lezen of memoriseren heel veel mensen de Kor’aan van kaft tot kaft. Maar als wij kijken naar hun leven zien wij dat de Kor’aan niets bij hen heeft veranderd. Ze zijn hard; breken de harten van anderen. Ze zijn koud; geven niets om anderen… Waarom? Het boek van Allah behoort de mensen toch te veranderen? De woorden van Allah behoren toch de harten te verzachten?

   

  De reden waarom de Kor’aan deze mensen niet verandert, is omdat zij de Kor’aan lezen zonder na te denken over de verzen van de Kor’aan. Want waarom was de Kor’aan neergezonden? Allah zegt:

   

  كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

   

  “Het Boek, vol van zegeningen, hebben Wij jou geopenbaard zodat zij over zijn verzen nadenken en zodat de verstandigen er lering uit trekken.” (Sa’d: 29)

   

  Allah de Verhevene zegt dat Hij de Kor’aan heeft neergezonden zodat de mensen over zijn verzen nadenken… en omdat de mensen niet nadenken over de verzen, veranderen zij niet; ze blijven zo als ze waren; hard en koud.

  Allah geeft een berg als voorbeeld. Wat zijn de eigenschappen van een berg? Hard, ruw en boven is het koud.

  Allah zegt:

   

  لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

   

  “Als Wij deze Koran op een berg hadden doen neerkomen, dan had jij de berg zich zien vernederen en splijten uit vrees voor Allah. Deze gelijkenissen zetten Wij aan de mensen voor zodat zij er over nadenken.” (al-Hasjr: 21)

   

  Als de Kor’aan op een berg neergezonden zou worden en de berg de mogelijkheid zou krijgen om na te denken over de verzen ervan, dan zou de berg zich vernederen en splijten uit vrees voor Allah… De ruwheid, de hardheid en de koudheid zouden verdwijnen.

   

  Als een berg met al zijn ruwheid, hardheid en koudheid zal splijten door na te denken over de verzen van de Kor’aan, dan zullen de slechte eigenschappen van een mens zoals hardheid en koudheid, zeer zeker splijten en verdwijnen… wanneer hij na zal denken over de verzen van de Kor’aan.

   

  Oh dienaar van Allah! Lees de Kor’aan en sta stil bij de verzen en denk na over de …?

   

 2. De Smeekbede (doea’)

   

  Het is aangeraden om in deze maand veel smeekbeden te verrichten omdat Allah de smeekbeden van een vastende zeer zeker zal verhoren.

   

  "ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ لاَ تُرَدُّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ"

   

  “Drie smeekbeden zullen zeker geaccepteerd worden: de smeekbede van een ouder, de smeekbede van een vastende en de smeekbede van een reiziger.” (Overgeleverd door el Beyhaqy)

   

   

  . رواه البيهقي ( 3 / 345 ) ، والضياء في " المختارة " ( 108 / 1 ) ، وفي " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( 91 / 1 ) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ( 4 / 406 ). لا ترد: أي مُسْتَجَابَة، دعوة الوالد: أحد الوالدين.

   

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه

 

“Roept Allah aan gelovende dat hij jullie zeker zal verhoren. En weet dat Allah de smeekbede van een onachtzame hart niet verhoort” (Overgeleverd door Thirmidhie en el-Hakim)

 

 

 

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحساب

 

“Daarom nam haar Heer haar (Marjam) met welbehagen aan en deed haar goed opgroeien en vertrouwde haar aan Zakaria toe. Telkens, wanneer Zakaria bij haar in de kamer ging, vond hij voedsel bij haar. Hij zei: "O, Marjam, waar heb je dit vandaan?" Zij antwoordde: "Het komt van Allah." Voorzeker, Allah geeft volop aan wie Hij wil.” (Al-i Imraan: 37)

 

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

 

“Toen bad Zakaria tot zijn Heer: "Mijn Heer geef mij een rein nageslacht; voorzeker, U verhoort de doea." (Al-i Imraan: 38)