Khutba 22 - Het doel van het vasten in …

Khutba 22 - Het doel van het vasten in de maand ramadan

Beste broeder en zuster, jij die verblijd is met de komst van de heilige maand Ramadan.

 

Ik feliciteer jou met deze maand; de maand die vele voordelen en gunsten met zich brengt; de maand waarin de Poorten van het Paradijs geopend worden en de Poorten van het Hel gesloten en de duivels vastgeketend worden...

Ik feliciteer jou met de maand waarin heel veel mensen vergeven worden, de maand waarin heel veel welbehagen en beloning te verkrijgen is... de maand waarin een nacht verborgen is die beter is dan duizend maanden.

 

Beste jongens en meisjes, broeders en zusters,

 

De maand Ramadan betekent welbehagen, beloning en vergeving alleen voor diegene die deze maand met de juiste intentie, op de juiste manier en met het correcte doel doorbrengt.

 

 • Met de juiste intentie... d.w.z dat jij alleen vast voor Allah de Verhevene om Zijn welbehagen te verkrijgen en niet voor mensen zodat zij zeggen: “Wat een vrome mens!” Want jouw daden zullen alleen geaccepteerd worden als zij zuiver gedaan worden voor Allah. Dus wees de drager van de juiste intentie!

   

 • Op de juiste manier... d.w.z. dat jij vast op de manier zoals onze geliefde profeet Mohammed heeft gevast, dus volgens zijn Soennah. Want jouw daden worden alleen geaccepteerd als zij gedaan worden volgens de Soennah. Dus onderzoek hoe onze profeet heeft gevast; welke regels hij hanteerde tijdens het vasten, hoe hij handelde in bepaalde situaties zoals ziekte en wanneer hij op reis was. Leer wat het vasten ongeldig maakt en wat het vasten niet ongeldig maakt. Kortom, wees de drager van de Soennah! 

   

 • Met het correcte doel... d.w.z. dat jij tijdens het vasten het juiste doel voor ogen hebt. Tegenwoordig vasten heel veel mensen met een verkeerde doel. Sommigen vasten met het doel om begrip te krijgen voor de arme mensen, anderen vasten met het doel om een gezond en gereinigd lichaam te krijgen, en weer anderen vasten om af te vallen enz. Het klopt wel dat je door het vasten begrip krijgt voor arme mensen en dat jouw lichaam gereinigd wordt.. Maar is dit het doel dat jij voor ogen moet hebben tijdens het vasten? Het antwoord is Nee! Wat is dan het doel van het vasten? Ik zal met de wil van Allah jullie vertellen over het doel van het vasten in de maand Ramadan...

   

   

   

  Allah laat ons in de volgende vers weten wat het doel is van het vasten:

   

  “O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor degenen voor jullie, zodat jullie wellicht (Allah) zullen vrezen.” (Al-Baqarah: 183)

   

  “… zodat jullie wellicht (Allah) zullen vrezen”, dus het vrezen van Allah (godsvrees) is het doel van het vasten en niet begrip krijgen voor de arme mensen of het reinigen van het lichaam zoals vele mensen denken.

   

  Nu wij geleerd hebben dat het doel van het vasten ‘godsvrees’ (in ’t Arabisch: at- Taqwa) is, moeten wij natuurlijk ook weten wat het inhoudt. Wat betekent ‘godsvrees’? Sommigen kunnen misschien denken dat iemand bang moet worden van Allah en angst moet krijgen voor Hem net zoals iemand bang wordt van een leeuw. Nee, met ‘godsvrees’ wordt iets anders bedoeld.

   

  وقال الإمام يحيى بن شرف الدين النووي: "التقوى كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات ". شرح الأربعين النووية، ص:48.

   

  Al-Imam an- Nawawi zei: “Godsvrees is een algemene woord voor het verrichten van de verplichtingen en het verlaten van de verboden zaken.”

   

  Dus dat een persoon verplichte zaken zoals vijf keer per dag bidden, vasten, zakaat geven enz. verricht en hiernaast ook verboden zaken verlaat zoals roddelen, liegen, stelen, roken, alcohol drinken, gokken, onfatsoenlijke films en beelden bekijken enz.

   

  Beste jongens en meisjes, broeders en zusters,

   

  Vasten is niet alleen het verlaten van eten en drinken, zoals velen denken. Nee…vasten is meer dan dat… vasten is naast het verlaten van eten en drinken ook het verlaten van de zondes die wij met onze lichaamsdelen plegen… Zondes die wij plegen met onze ogen door te kijken naar de verboden zaken, met onze mond door slecht te praten, met onze oren door te luisteren naar verboden zaken…

   

  Een persoon, die het eten en drinken verlaat en tegelijkertijd volhardt in zondes, heeft in werkelijkheid niet gevast maar heeft honger en dorst geleden. Want de Boodschapper van Allah heeft het volgende gezegd over deze mensen:

   

  من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه

   

  “Wie de leugenachtige praatjes en het bijbehorende gedrag niet verlaat; Allah heeft het niet nodig (van hem) dat hij zijn eten en drinken verlaat.” (al-Boeckharie)

   

  رب صائم ليس له من صيامه الاجوع والعطش

   

  “Er zijn velen die vasten die alleen maar de honger overhouden aan hun vasten.”

  Moge Allah de zondes van ons verwijderen. Want degene die deze overleveringen leest, zal zeer zeker begrijpen dat vasten en zondes niet samengaan. Hij of zij zal uiteindelijk moeten kiezen tussen het vasten of  het volharden in zondes…

   

  Beste jongens en meisjes, broeders en zusters,

   

  Wij hebben vandaag zeer belangrijke punten behandeld omtrent het vasten. Ik zal deze punten nogmaals in het kort opnoemen:

   

 • De maand Ramadan betekent welbehagen, beloning en vergeving alleen voor diegene die deze maand met de juiste intentie (zuivere intentie), op de juiste manier (volgens de Soennah/ manier van onze geliefde profeet) en met het correcte doel (godsvrees) doorbrengt.
 • Godsvrees betekent: het verrichten van de verplichte zaken en het verlaten van de verboden zaken.
 • Vasten is het verlaten van de zondes naast het verlaten van eten en drinken. Iemand die het eten en drinken verlaat zonder de zondes te verlaten heeft in werkelijkheid niet gevast maar honger en dorst geleden.

 

Bij deze vraag ik aan Allah:

 

“O Allah! Accepteer onze vasten en goede daden!”

“O Allah! Geef ons succes in het verrichten van goede daden!”

“O Allah! Wij weten dat u houdt van vergeven, dus vergeef ons. Bedek onze fouten!”

“O Allah! Laat ons sterven als Moslims en laat ons Uw paradijzen betreden!

 

“Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”