Khutba 14 - Het gebed en al Khoedjoe

Khutba 14 - Het gebed en al Khoedjoe

Beste broeders en zusters,

 

Allah de Verhevene zegt:

 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“En ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden.” (az-Zaari’jaat: 56)

Aanbidding van Allah heeft velen vormen. Maar ‘de Salaat’ is zeker de meest speciale en beste vorm van aanbidding. Want toen de Profeet werd gevraagd welke daad het beste was, zei hij:

الصلاة على وقتها

 

“Het op tijd verrichten van de Salaat.” (Boecharie en Moeslim, door Ibn Mas’oed)

 

Veel jongeren zullen het volgende zeggen: “Wat is er dan zo speciaal aan het gebed? Wat maakt het gebed zo bijzonder? Ik verveel mij tijdens het gebed. Ik heb nooit zin om te bidden. Als ik bid, dan bid ik omdat ik moet van mijn ouders. Het gebed is zo vermoeiend en zo zwaar…En trouwens, als Allah zo rijk en machtig is waarom wil Hij dat wij voor Hem gaan bidden? Heeft Hij onze gebeden nodig?Zullen onze gebeden Hem voordeel opleveren?”

 

Dit zijn uitspraken van mensen die niets van het gebed begrepen hebben. Zij hebben een totaal verkeerd beeld over Allah.

 

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

 

“Zij hebben Allah niet volgens Zijn Waardigheid gewaardeerd.” (az-Zoemar: 67)

 

Allah heeft onze aanbidding, onze gebeden niet nodig. Allah heeft veel dienaren die Hem dag en nacht verheerlijken en aanbidden:

 

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ

 يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

“Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is, en degenen die zich in Zijn tegenwoordigheid bevinden (engelen), zijn niet te trots om Hem te aanbidden, noch worden zij dit moede; Zij verheerlijken Hem dag en nacht, en zij verslappen hierin nooit.” (al-Anbiyaa: 19-20)

 

En hun aantal is verschrikkelijk veel/groot?

 

وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ( إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطّت السماء وحُقَّ لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتكم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله ) رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني

 

“Er is geen plek (in de hemel) ter breedte van vier vingers en daar is zeker een engel die zijn voorhoofd heeft gebogen voor Allah.”

 

Allah heeft onze gebeden niet nodig. Wij bidden omdat wij Allah nodig hebben en niet omdat Allah onze gebeden nodig heeft. Want zonder Allah is het onmogelijk een gelukkig leven te belijden hier in dit wereldse leven en straks in het Hiernamaals. Het gebed is de verbintenis tussen Allah en jou. Verricht je geen gebeden dan is er geen sprake van een verbintenis. En Allah zal je niet steunen in dit wereldse leven en in het hiernamaals zal Allah er niet voor je zijn wanneer jij zult smeken om Zijn Barmhartigheid.

 

 

Het gebed is een zeer bijzondere bijeenkomst tussen Allah en Zijn dienaar. Tijdens deze bijeenkomst geeft Allah antwoord op de meest belangrijke wens van Zijn dienaar. De belangrijkste wens van een dienaar is zeer zeker het rechte pad dat leidt tot het Paradijs.

 

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Allah de Verhevene zei: “Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar gedeeld in twee delen en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.” Als de dienaar zegt: ‘Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden,' dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij geprezen.' Wanneer de dienaar zegt: ‘De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,' dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij Verheven.' Als de dienaar zegt: ‘Heerser op de Dag des Oordeels,' dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt.' Wanneer de dienaar zegt: ‘U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp,' dan zegt Allah: ‘Dit is tussen Mij en Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.' Wanneer de dienaar zegt: ‘Leid ons op het rechte Pad, het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden,' dan zegt Allah: ‘Dit alles is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft'.” (Sah'ieh' Moeslim, Kitaab as-Salaah, Baab woedjoob qiraa'at al-Faatih'ah fi koelli rak'ah)

 

Allahoe akbar! Wat een eervolle bijeenkomst. Jij staat voor de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij schenkt aandacht aan jou. Hij neemt jou serieus. Je vraagt Hem de meest kostbare wat er is; het pad naar het Paradijs en Hij geeft het jou. Is dit geen prachtig moment? Hoe kunnen wij zo een kostbare, eervolle moment voorbij laten gaan?

Als een bekende zanger of een filmartiest jou zou uitnodigen voor een bijeenkomst… wat zou je dan allemaal niet doen… Jij zou deze bijeenkomst voor geen goud willen missen. Zou je deze afspraak annuleren?

 

Is Allah het dan niet waard om gehoor te geven aan Zijn uitnodiging? Allah die jou geschapen heeft.. die jou leven heeft gegeven… die jou voorziet met vele gunsten… Is Hij het niet waard om serieus genomen te worden? Hij nodigt jou vijf keer per dag uit om jou het pad van het Paradijs te geven… En jij neemt Hem niet serieus?!

 

Wallahi! Degene die Allah niet serieus neemt, zal spijt krijgen. Dus geef gehoor aan de uitnodiging van jouw Heer voordat het te laat is.

 

Nu zullen er misschien jongeren zijn die het volgende zeggen: “Ik wil bidden. Ik wil gehoor geven aan de uitnodiging van Allah. Ik wil naar het Paradijs. Maar waarom is het gebed zo zwaar? Waarom heb ik er moeite mee?”

 

Ik zal straks met de wil van Allah uitleggen waarom het gebed zwaar en moeilijk is voor bepaalde mensen.

 

 

Vele moslims, waaronder veel jongeren hebben moeite met het verrichten van het gebed. In de volgende ayah legt Allah de reden uit waarom het gebed zwaar en moeilijk is voor deze mensen:

 

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ

 

“… het (gebed) is inderdaad moeilijk, behalve voor degenen die khoesjoe hebben (ootmoedigen).” (al Baqarah: 45)

 

De reden waarom het gebed zwaar is voor bepaalde mensen, is omdat zij hun gebeden verrichten zonder khoesjoe. Khoesjoe in het gebed is net als de ziel in het lichaam. Zonder de ziel heeft het lichaam geen waarde. Zo heeft het gebed zonder khoesjoe ook geen waarde. Vandaar dat Allah het volgende zegt:

 

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

 

“Voorwaar, de gelovigen die khoesjoe hebben in hun gebeden zullen zeker slagen”. (Moeminoen1/2).

 

Dus alleen de gelovigen die hun gebeden met khoesjoe verrichten zullen slagen. D.w.z. degenen die hun gebeden zonder khoesjoe verrichten zullen niet slagen.

 

Daarom is het heel erg belangrijk te weten wat de khoesjoe inhoudt:

 

Khoesjoe is de situatie waarin, in het hart van een persoon angst, nederigheid, respect en liefde voor Allah tegelijk samen komen.

 

Wanneer al deze punten; dus angst voor Allah, nederigheid tegen over Allah, respect voor Allah en liefde voor Allah bij elkaar samenkomen in het hart van een persoon, dan is er sprake van khoesjoe. En wanneer khoesjoe zich in het hart gevestigd heeft, dan pas zal het gebed gemakkelijk en aangenaam worden.

Hoe kan men khoesjoe verkrijgen?

 

Khoesjoe verkrijg je door twee punten te verwezenlijken:

 

1. Denken over de grootte van Allah.

2. Denken aan de Schone namen en eigenschappen van Allah.

 

Nu gaan wij met zijn allen na denken om khoesjoe te verkrijgen. Concentreer je op mijn woorden. Laat je niet afleiden.

 

Wij zullen eerst denken aan de grootte van Allah…

 

Een lichtstraal van het ontstaan van het Heelal die nu pas bij ons aankomt, heeft in totaal ongeveer 15 miljard lichtjaren afgelegd.

 

1 lichtseconde (de afstand dat de licht aflegt in 1 seconde) is gelijk aan 300.000 km.

 

1 lichtjaar is gelijk aan 9,5 biljoen km.

 

Dus om de afstand van het heelal te kunnen berekenen moeten wij de 15 miljard lichtjaren vermenigvuldigen met 9,5 biljoen km.

 

Dit is dan volgens de mensen de geschatte grootte van het heelal (of te wel de hemel boven ons). Dus enorm groot.

 

Allah heeft niet 1 maar zeven hemelen geschapen. En tussen elk hemel is er een afstand van 500 jaar.

 

“De afstand tussen de wereldse hemel en de hemel die haar volgt is 500 jaar. De afstand tussen alle hemelen is 500 jaar. De afstand tussen de zevende hemel en de Troon is 500 jaar. De afstand tussen de Koersie en het water is 500 jaar. De Troon is boven het water. En Allah is boven de Arsh en niets van wat jullie doen is verborgen voor Hem.” رواه ابن خزيمة في " التوحيد " ( ص 105 ) ، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ( ص 401 )

In een andere overlevering zei de Boodschapper van Allah:

 ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة

"Alle zeven hemelen zijn zo klein als een in de woestijn gegooide ring wanneer ze in de Koersie zouden worden geplaatst. En de Troon is zoveel groter dan de Kursie dan die woestijn ten opzichte van die ring."
(Ibn Abee Shaybah, Al-Haakim en anderen. Sahih verklaart door al-Albaanie as-Saheehah nr:109)

De zeven hemelen, de Koersie en de Troon zijn allen geschapen en hun grootte is begrensd. En de grootte van Allah is onbegrensd.

وما قدروا الله حق قدره والأرضُ جميعاً قبْضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون

“Zij hebben Allah niet volgens Zijn Waardigheid gewaardeerd. De gehele aarde zal in Zijn greep zijn op de Dag der Opstanding, en de hemelen zullen worden opgerold in Zijn hand. Glorie zij Hem en verheven is Hij boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.” (az Zoemar: 67)

Wanneer jij stil staat bij deze ayah, dan voel jij als het ware de grootte van Allah. Jij zult je dan heel klein, onbelangrijk en nederig voelen ten opzichte van Allah. En als jij tegelijkertijd denkt aan bepaalde namen en eigenschappen van Allah; dat Hij jou zonden bedekt en jou vergeeft, dat Hij jou onderhoudt, dat Hij jou vele gunsten geeft, dat Hij jou beschermt en steunt, dan ontstaat er liefde en respect voor Allah.

En als jij denkt dat Hij jou ziet, hoort en weet wat je doet en weet waaraan jij denkt, dat Hij jou voor jouw verkeerde daden pijnlijk kan straffen, dan ontstaat er angst voor Allah. Al deze gevoelens bij elkaar vormen de khoesjoe.

En als jij eenmaal de smaak van het gebed met khoesjoe proeft, dan zal het gebed voor jou heel licht en aangenaam worden. Je zult houden van het gebed. En je zult altijd momenten zoeken om dat fijne gevoel weer te beleven.

“Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”