Khutba 11 - Ichlaas

Khutba 11 - Ichlaas

Beste broeders en zusters,

 

Allah de Verhevene zegt:

 

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

"Het is mij bevolen Allah met ichlaas te aanbidden." (az-Zoemar: 11)

In deze âyah worden twee belangrijke punten opgenoemd:

1. Aanbidding van Allah alléén (Tawhied)

Ichlâs (zuivere intentie)2.

Het eerste punt (aanbidding van Allah alléén) is bekend bij iedereen. Wij weten allemaal dat Allah ons heeft geschapen om alléén Hem te aanbidden. Allah zegt:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

 

"En ik heb de Djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden." (az-Zariat: 56)

 

En Hij heeft ons bevolen om Hem te aanbidden:

 

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

 

"Aanbidt Allah en vereenzelvig niemand in Zijn aanbidding." (an-Nisaa: 36)

 

Het tweede punt (ichlaas) is ook bekend bij jullie. Jullie hebben zeker iets gehoord over ichlaas of gelezen. Alleen ben ik bang dat heel veel mensen ichlaas niet inhoudelijk begrepen hebben. Net zoals de stralen en warmte van de zon duiden op de aanwezigheid van de zon, zo ook duiden de tekenen van ichlaas op de aanwezigheid van ichlaas.

Aangezien geen of weinig tekenen van ichlaas in onze samenleving terug te vinden zijn, is te concluderen dat er of te weinig of geen ichlaas aanwezig is in de harten van de mensen. Dit kan te maken hebben met het  feit dat men ichlaas niet goed begrepen heeft of men heeft het begrepen maar men kan ziet niet beschermen tegen factoren die ichlaas beschadigen.  

En wij beste mensen! Hebben wij begrepen wat ichlaas daadwerkelijk inhoud? Kunnen wij ons beschermen tegen de factoren die ichlaas beschadigen? Wanneer wij Allah aanbidden doen wij dit dan met ichlaas? Zoals blijkt uit de genoemde âyah…

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

"Het is mij bevolen Allah met ichlaas te aanbidden." (az-Zoemar: 11)

… Beveelt Allah ons om onze ibâdah (aanbidding) tot Hem met ichlâs te verrichten…

 

Beste mensen! Ibâdah (aanbidding) zonder ichlâs heeft geen waarde bij Allah. Ibâdah krijgt alleen waarde met ichlâs en wordt alleen dan geaccepteerd door Allah.

 

De al bekende regel hierover is als volgt: aanbidding wordt door Allah alleen geaccepteerd wanneer de volgende twee punten aanwezig zijn in die aanbidding:

 

 1. Ichlâs
 2. Opvolgen van de soennah.

 

Wij moeten ichlâs, wat zo belangrijk is bij het verwezenlijken van dienaarschap (aanbidding), goed begrijpen. Hierdoor hebben onze geleerden veel belang gehecht aan ichlâs. Geleerden als Imam Boecharie (in zijn Sahieh), Imam Nawawie (in zijn Mecmu’a) en Imam Suyûti zijn hun boeken met ‘Alle daden zijn volgens de intenties’ begonnen. De reden hiervan is…

 

Ibn Ebi Djamrah (rahiemehoellah) heeft gewild dat er geleerden zijn die zich hebben verdiept in ichlâs alleen, zodat de mensen ichlâs leren van deze geleerden. Want het grootste probleem van de mens is het gebrek aan ichlâs.

 

Moge Allah Ibn Ebi Djamrah genadig zijn! Wij delen zijn wil. Want uitnodigers van ichlâs en geleerden die ichlâs preken zijn in deze tijd erg weinig.

 

Wegens het belang van dit onderwerp zal ik de komende weken het hebben over al-ichlaas. Het werken is aan ons en het succes komt van Allah.

Vandaag zal ik het voornamelijk hebben over de definitie van ‘al-ichlaas’. Zo straks zal ik dan verschillende soorten definities geven van al-ichlaas zodat jullie al-ichlaas grondig begrijpen.

 

Definitie van ichlâs

 

Betekenis van ichlâs in het woordenboek

 

يقال عن الشيء خالص إذا صفي من الشوائب التي يمكن أن تشوبه

 

Iets wordt ichâls (zuiver) genoemd wanneer het vrij is van gebrek (onvolkomenheden)

 

Betekenis van ichlâs in de terminologie (vakterm):

 

Ichlâs heeft vele definities. Ik zal hier een paar noemen:

 

-  تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين: Het vrij zijn van de daad (handeling), van het zicht van anderen.

 

-  نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق : vergeten om de schepselen te zien, door het zicht alleen op Allah te richten.

 

استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن: Dat de daden van de dienaar in het geheim (verborgene) en in het openbaar hetzelfde zijn.

 

ألا تطلب على عملك شاهداً غير الله: Ichlâs is de wens dat er geen getuige is van je daad behalve Allah.

 

Mohammed ibnoe’l Wedhier zei: Ik was met Abdullah op een kameel en eindigden ’s nachts  op een plek. Daar was het beangstigend. Hij zei: Ibnoe’l Moebarak stapte af en stapte op zijn rijdier totdat wij dat plek voorbij waren. Wij eindigden bij een rivier en hij stapte af zijn rijdier en ik pakte zijn halster en ging liggen. Hij ging woedoe doen en ging bidden totdat het fadjr werd. Al die tijd bleef ik naar hem kijken. Toen het fadjr werd riep hij mij aan en zei: Sta op en neem woedoe. Hij zei: Ik ben in staat van woedoe. Hij werd verdrietig omdat ik van zijn nachtgebed afwist. Hij praatte niet met mij totdat de helft van de dag voorbij was en ik met hem thuis aangekomen was. (Tariegh Dimashk)

 

Schrijver van Menazil zegt: “Het zuiveren van de daad van alle gebreken. (mengingen?)

 

Dus iemand met Ichlaas mengt de slechtheden van zijn nafs niet met zijn daad van aanbidding. Deze slechtheden van de nafs kunnen zijn:

 

 • De wens om in de harten van de mensen te komen,

 • hun lof willen,

 • bang zijn voor hun berisping (kritiek),

 • de wens dat zij hem loven (verhogen),

 • hun geld wensen,

 • hun dienst en liefde willen,

 • dat zij zijn wensen nakomen

 • of andere gebreken en vuil van zijn nafs.

   

  De gezamenlijke punt is dat men met zijn daad iemand of iets anders wenst dan Allah.

   

“Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”