Khutba 10 - Rechtvaardigheid in de …

Khutba 10 - Rechtvaardigheid in de islam

Beste broeders en zusters,

Rechtvaardigheid in de Islam

Allah Soebhanahoe wa ta’laa verbood het onrecht voor Zichzelf en Hij maakte dit verboden onder Zijn dienaren, zoals Hij gezegd heeft:

  “O Mijn dienaren! Voorwaar, Ik heb het onrecht voor Mijzelf verboden en Ik heb het verboden gemaakt onder jullie. Doe elkaar dus geen onrecht aan.” Overgeleverd door Moeslim (6572).

Dit is algemeen en geldt voor alle dienaren van Allah, zowel de moslims als de niet-moslims. Het is voor niemand van hen toegestaan om een ander onrecht aan te doen, zelfs niet wanneer er sprake is van haat en vijandschap. Allah, Vrij is Hij van elke tekortkoming, zegt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“O jullie die geloven, wees handhavers van de waarheid omwille van Allah, als rechtvaardige getuigen. En laat de haat die jullie voor een volk hebben er niet toe leiden dat jullie niet rechtvaardig zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij de godvrezendheid.” (Soerah al-Maidah 5:8)  

Haat en vijandschap zijn dus geen wettige excuses voor onrecht en onderdrukking. Het is een plicht voor eenieder, zowel de overheden als de volken, zowel de moslims als de niet-moslims!

Moslims moeten opkomen wanneer er sprake is van een onrecht. Of dit nu tegen de moslims gericht is of niet. Dit is een gezamenlijke Islamitische verantwoordelijkheid, die gedragen dient te worden door elke Moslim. De Moslim is te allen tijde bij de rechtvaardigheid ook als het in de zijn eigen nadeel is of als het in het nadeel is van zijn ouders en naasten…

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“O jullie die geloven! Weest voorstanders van de rechtvaardigheid, als getuigen omwille van Allah. Zelfs al was het tegenover jullie zelf of de ouders en de verwanten, of het nu een rijke of een arme is (waartegen getuigd moet worden), want Allah kent hun belangen beter. Volgt niet de begeerte om niet rechtvaardig te zijn. En indien jullie je verdraaien of je afwenden, dan voorwaar: Allah weet wat jullie doen.” (Nisaa: 135)

En zo behoren wij ons ook te gedragen. Rechtvaardig in alle zaken; het zij groot of klein… het zij in nadeel van ons of van onze familieleden… opdat wij rechtvaardigheid uitstralen en de mensen ons herkennen aan onze rechtvaardigheid.

O beste mensen! Elke stap die men zet, elke uitspraak die men doet, elke inspanning die men inzet omwille van de rechtvaardigheid zal beloond worden met de grootste beloning:

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“En indien jij oordeelt, oordeel dan onder hen met rechtvaardigheid. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen.” (Maidah: 42)

Ja zeker; de rechtvaardigen zullen beloond worden met de liefde van Allah! En weet dat er geen grotere beloning is dan geliefd te worden door Allah!

Daarnaast is er voor de rechtvaardigen een andere beloning; nl. de namen en de uitspraken van de rechtvaardigen zullen in de geschiedenis geschreven worden met gouden letters. De mensen zullen de rechtvaardigen nooit vergeten… de rechtvaardigen zullen altijd herinnerd worden. Niet alleen door de moslims maar ook door de niet-moslims. Net zoals onze vrome voorgangers die altijd in de kringen van kennis, in de moskeeën, in khoetba’s en tijdens het adviseren herinnerd worden.

Ook zullen degenen die de rechtvaardige persoon aanschouwen onder de indruk staan van het rechtvaardig handelen wat kan leiden tot al-Hidayah van die mensen.

Laten we nu voor een paar minuten terug in de geschiedenis gaan om de rechtvaardigheid van een vrome voorganger, genaamd als ‘de rechter Shoerayh’ te aanschouwen.

Tijdens de slag van 'Siffin' raakte Ali bin Ebu Talib een schild kwijt. Wanneer de slag eindigde keerde hij terug naar Koefah. Daar zag hij zijn schild in de handen van een Jood en zei tegen hem: “Dat schild is van mij. Noch heb ik dat verkocht, noch heb ik dat weggegeven.” De Jood antwoordde hierop: “Dit schild is van mij en het bevindt zich nu in mijn handen.” Ali bin Aboe Talib stelde voor om naar de rechter te stappen, en dit deden ze vervolgens. Hijzelf nam een plaats naast die van de rechter en sprak de volgende woorden uit: “Als degene waarmee ik in conflict ben geraakt, geen jood zou zijn, zou ik zeker een plaats nemen naast hem, op gelijk niveau en hoogte. Maar ik heb de boodschapper van Allah over de joden horen zeggen: “Behandel hen kleinerend, net zoals Allah de Verhevene dat heeft gedaan, (wegens) hun gedrag en daden.” Waarlijk, dit is de reden waarom ik naast u ben gaan zitten.

Rechter Shoerayh, opende de gehoorzitting. De twee partijen herhaalden hun beweringen en verdedigingen. De rechter vroeg aan Ali bin Abu Talib of hij getuigen had. Ali antwoordde hierop; ''Ja, mijn bediende Kanber en mijn zoon Hasan zijn beide getuigen dat dit schild van mij is.'' De rechter verwierp deze uitspraak, door Ali te herinneren dat de getuigenis van een zoon om zijn vader niet geldig is. Hierop reageerde Ali met de volgende woorden: ''Wordt de getuigenis van iemand, waarvan de toetreding tot het Paradijs zeker is verklaard, niet aanvaard? Ik heb de boodschapper van Allah horen zeggen: “Hasan en Hoeseyn, zijn de voorlopers van de jeugdigen van het Paradijs.” De jood die dit hoorde en zag, onderbrak hun conversatie en nam het woord over: “Eerst nodigt de leider der gelovigen mij uit om naar de rechter te stappen. Daarna verwerpt deze rechter de uitspraken van het staatshoofd, terwijl hij degene is die hem de functie van rechter heeft gegeven? Waarlijk, ik ben overtuigd in het feit dat deze religie het juiste pad is. Ik getuig dat Allah de Verhevene de enige God is en dat Moehammed, vrede zij met hem, Zijn profeet is. Het schild waar het over gaat, is eigendom van Ali bin Aboe Talib.'' En zo is hij bekeerd naar de islaam. (Tarihoe'l Hoelefa; Soeyoeti)

 

Wij behoren rechtvaardig te zijn maar ook om anderen uit te nodigen om rechtvaardig te handelen.

De laatste jaren heerst er in Nederland een anti-islam trend. De media, die de hoofdverantwoordelijke/ de hoofdschuldige is voor het ontstaan van deze trend, biedt een ieder de mogelijkheid om negatieve berichten over de Islam en de moslims te publiceren. In ruil daarvoor garandeert zij naamsbekendheid. Hoeveel boeken zijn er niet geschreven door de zogenaamde islamslachtoffers? Teksten met leugens en onwaarheden over de Islam en de moslims… Maar ja, zonder leugens over de Islam wordt je niet bekend. Je moet die Moslims vernederen… je moet ze zwart maken… je moet de Nederlandse maatschappij wakker schudden voor die zogenaamde fundamentalisten, terroristen…

Sinds een aantal jaren staat het ICA, zoals jullie allen weten, op de zwarte lijst van de media en de politiek. Wat nu gebeurt, is natuurlijk een mooie gelegenheid voor bepaalde figuren om naamsbekendheid en politiek gewin te behalen. ‘Kom maar op met negatieve uitspraken over het ICA en je zult populair worden. Maar vergeet niet om er een schepje leugen boven op te doen, want anders luistert niemand naar jou…’ luidt het gouden motto.

 

De afgelopen jaren hebben wij dan ook vele uitspraken over het ICA mogen aanhoren; een mix van waarheden en onwaarheden…

 

Het klopt dat er te weinig leerlingen staan ingeschreven op het ICA, maar het klopt niet dat het ICA kwalitatief slecht onderwijs geeft! Maar wat betreft de leerlingenaantallen, deze zijn nu voor komend schooljaar juist gestegen! Dat is eigenlijk ook geen reden om de school te willen sluiten.

 

Binnenkort zijn er verkiezingen. Ja, dan is het zeer belangrijk voor de politieke partijen om op te vallen. Maar hoe ga je opvallen? Hoe zal je de aandacht van de stemmers trekken? Glimmende overhemden dragen? Nee… Negatief praten over ICA? Ja,… dat zal helpen. Want zo ga je met de trend mee.

 

En dit is precies wat er gebeurd. Het ICA wordt als een zondebok gebruikt om politieke doeleinden te realiseren. En trouwens, waarom komen jullie nu met de gemene beslissing? Waarom niet voor de vakantie? Heel simpel. ICA is deze dagen begonnen met het werven van nieuwe leerlingen, organiseert opendagen… en wat als ICA erin slaagt om genoeg leerlingen te werven? Ja, dan is de school gered. Dus, zij hebben het juiste moment uitgekozen. Zij hebben een negatief beeld van het ICA geschetst, waardoor de ouders hun kinderen niet zullen inschrijven op het ICA. Dat was hun plan.

Emoties volgen verstand en niet andersom

Situatie schets en hoe te handelen

Iets dat jullie als slecht ervaren kan goed voor jullie zijn

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“…maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. God weet het en jij weet het niet.” (Bakara: 216)

فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“ …kan het zijn, dat gij afkeer hebt van iets, waarin God veel goeds kan hebben gelegd.” (Nisaa: 19)

Saamhorigheid

Onze verantwoordelijkheid

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى

 

Hoe gaan wij of kunnen wij elkaar dan steunen? Het helpen van elkaar is een geloofszaak.

De juiste houding:

Dua en sabr

Steun

 

“Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”