Waarom bidden?

Het gebed vormt jouw band met Allah.

Het verrichten van het gebed is van fundamentele waarde voor de moslim. Het sterkt zijn band met zijn Heer en het vergroot het geloof in zijn hart.

In deze video zullen we bespreken wat de reden is dat we het gebed verrichten. Voor een overzicht van het gebed betreffende de diverse houdingen en uitspraken klikt u HIER.

Want: waarom bidden wij? Als we kijken naar de basis van waar het in ons leven om draait dan zien we dat Allah zegt:

En ik heb de djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen

Koran, hoofdstuk 51:56

En in een overlevering via de metgezel Moe’adz ibn Djabal die overlevert dat de profeet hem vroeg:

Atadrie maa haqqullah 3alaa al 3ibaad, wa maa haqul 3ibaad 3ala Allah?

Oftewel: weet jij wat het recht is van Allah op Zijn dienaren en wat het recht van de dienaren op Allah is?

Het antwoord dat hijzelf (de profeet dus) vervolgens gaf was:

Het recht van Allah is dat Zijn dienaren Hem aanbidden zonder deelgenoten. En het recht van de dienaren is dat als zij dit doen Hij hen niet zal straffen

Oftewel: hen het paradijs zal schenkenBukhari

Het is dus het recht van Allah om aanbeden te worden door ons en het gebed behoort tot de grootste daden van aanbidding. Dat zien we ook als we kijken naar de vijf zuilen van de islam, het gebed is de tweede zuil van de islam! En we weten dat deze zuilen ons zijn opgedragen door Allah; ze zijn stuk voor stuk verplicht. Maar terug naar de vraag: waarom bidden wij? Het meest simpele en correcte antwoord is: Allah heeft dit zo bepaald. Nog korter gezegd: het moet.

Oké, het moet, dat weten we. Maar heeft Allah dat nodig? Hangt het bestaan van Allah af van of wij Hem aanbidden of niet? Nee! Abu Dhar al Ghifaari levert over:

O Mijn dienaren, al zou jullie eerste tot en met jullie laatste en alle mensen en djinn net zo godvrezend zijn als de meest godvrezende persoon onder jullie, dan zou dit niets aan mijn heerschappij toevoegen

Hadith Qudsi – Muslim

Dus waarom zou Hij het ons verplichten? Het voegt niets toe aan Zijn Goddelijkheid, het neemt niets af aan Zijn Goddelijkheid. Waarom dan, zoals sommige mensen zeggen, al die moeite doen. Allah heeft het niet nodig. Nee, dat is waar. Allah heeft ons gebed niet nodig, ons vasten niet, onze zakaat niet en onze hadj niet. Hij wordt er niet beter van. Maar wij wel, en wij hebben Allah nodig. Het gebed is één van de grootste zaken die dat laat zien vanwege het grote voordeel dat erin ligt. Het is niet zomaar de eerste zaak na de shahada!

Wat brengt het gebed ons dan precies? Daarvan zijn vele voorbeelden te noemen, ik ga het echter kort houden. Het eerste nut achter het verrichten van het gebed is dat vanwege het feit dat het gebed zo een hoge positie heeft het uiteindelijk ook van grote invloed zal zijn op onze eindbestemming. Abu Hurairah leert ons dat de profeet hem heeft gezegd:

De eerste van zijn daden waarover de dienaar op de dag des oordeels rekenschap gevraagd zal worden, is zijn gebed. Wanneer dat in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer dat niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren. Wanneer hij tekortschiet met betrekking tot zijn verplichte gebeden, zal de Heer zeggen: “Bekijk of er bij de vrijwillige handelingen van Mijn dienaar iets is dat de tekortkomingen in zijn verplichte gebeden compenseert.” Vervolgens worden al zijn (verplichte) handelingen zo bekeken.

At-Thirmidhi

We zien dus dat daarmee duidelijk wordt wat een geweldig nut het gebed heeft op onze positie in het hiernamaals. Waarom bidden? Om niet met lege handen voor je Schepper te staan. Waarom bidden? Om jezelf te beschermen tegen het hellevuur. En waarom nog meer?

Ten tweede omdat het je van zonden weghoudt. Allah zegt:

Voorwaar, het gebed weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke

Koran, hoofdstuk 29:45

Jouw gebed is dus meer dan alleen een verplichting, het is een daad van aanbidding die je duidelijk voordeel brengt in deze wereld en in het hiernamaals. Maar werkt dat zo wel gemakkelijk? Is het wel zo dat het gebed je weerhoudt van het slechte? Iemand kan zeggen: Ik sta in gebed zelfs aan slechte dingen te denken dus waar heb je het over? Allah leert ons dan ook dat er voorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden om in deze wereld en het hiernamaals voordeel uit jouw gebed te halen. En die voorwaarden worden samengebracht in één woord. En deze voorwaarde kunnen we lezen in de Koran:

Waarlijk de gelovigen, slagen. Degenen die khoeshoe hebben in hun gebed

Koran, hoofdstuk 23:1-2

Om voordeel van je gebed te verkrijgen is het van belang om die eigenschap in jouw gebed te verwerken. Maar wat is dat dan precies? Er zijn vele vertalingen voor het woord “khoeshoe’’ te vinden zoals concentratie, nederigheid, ootmoed, etc. waar het simpelweg op neerkomt is dit:

Dat voordat je aan jouw gebed begint je ervoor zorgt dat je jezelf om niets anders druk hoeft te maken dan het gebed, jouw kleding zit goed, jouw gebedsplek is in orde, geen tv of telefoon die je af zal leiden etc. Vervolgens neem je voor de diverse handelingen in het gebed rustig de tijd en je probeert je rust te vinden in elke houding die je aanneemt, je reciteert rustig, je beweegt rustig en je staat stil bij wat je zegt en doet. En als laatste maar feitelijk als belangrijkste: dat jij je gebed verricht terwijl je beseft voor Wie je op dat moment staat: Allah, jouw Schepper.