Vergeten in het gebed - 4

De manier van het herstellen van iets wat je vergeten bent.

Het herstellen van foutieve of vergeetachtige handelingen in het gebed geschied door de sudjoed assahw (knieling ter herstelling van de vergeetachtigheid) te verrichten.

Het moment voor het verrichten van deze twee knielingen is ofwel voor de taslim (vredesgroet ter afsluiting van het gebed) of erna afhankelijk van hetgeen men vergeten is, aangezien de vergeetachtigheid betrekking heeft op vermindering, toevoeging of een twijfel heeft ieder zo zijn situatie:

Vermindering aan het gebed. Dit kan door het vergeten van zowel een fundamentele handeling als een verplichte handeling. Wanneer men een fundamentele uitvoering is vergeten dan kan men in twee omstandigheden verkeren:

1. Men herinnert zich de fundamentele uitvoering voordat men overgaat op een nieuwe rak’a (gebedseenheid). In dit geval is men verplicht om die handeling ten uitvoer te brengen. Voorbeeld: Men heeft maar één knieling verricht i.p.v. twee en men herinnert zich deze vermindering voordat men opstaat voor de tweede rak’a dan dient men deze knieling toch ten uitvoer te brengen.

2. Men herinnert zich deze fundamentele uitvoering nadat men begonnen is met een nieuwe rak’a. In dat geval is de eerste rak’a algeheel ongeldig en dient men de rak’a waarmee men opdat moment mee bezig is als eerste te nemen. Voorbeeld: Men heeft maar één knieling verricht in plaats van twee en men herinnert zich deze vermindering nadat men opgestaan is voor de tweede rak’a dan dient men de eerste rak'a te zien als ongeldig. Men verricht alsnog in beide gevallen de sudjoed assahw na de salaam.

Wanneer het om een verplichte handeling gaat dan kan men ook in de zelfde genoemde twee omstandigheden verkeren:

1. Men herinnert zich de verplichte uitvoering voordat men overgaat op een nieuwe rak’a. In dit geval is men verplicht om die handeling ten uitvoer te brengen. Voorbeeld: Men is vergeten om de eerste tashahud te verrichten en men herinnert zich dat voor dat men opstaat om te beginnen met de tweede rak’a. In dit geval verricht men de tashahud alsnog.

2. Men herinnert zich de verplichte uitvoering nadat men begonnen is met een nieuwe rak’a. In dit geval is het genoeg om sudjoed assahw te verrichten na de salaam.

Wanneer men om reden van vergeetachtigheid bezig is met een toevoeging in het gebed dan dient men deze toevoeging te verlaten en sudjoed assahw te verrichten na de salaam. Voorbeeld: Men is opgestaan voor de vijfde rak’a in een 4delige gebed en men is bewust geworden van deze toevoeging dan dient men terug te keren naar de tashahud zithouding.

Wanneer men echter na het gebed geconfronteerd wordt met deze toevoeging dan volstaat het om sudjoed assahw te verrichten mits het tijdbestek tussen het afsluiten van het gebed en het herinneren van deze vergeetachtigheid niet overdreven lang is.