Vergeten in het gebed - 3

De verplichtingen van het gebed.

De verplichte onderdelen van het gebed, en het effect op het gebed wanneer deze vergeten worden.

Het gebed kent naast fundamentele onderdelen ook verplichte onderdelen. Als één van deze bewust wordt nagelaten, is het gebed ongeldig. Als één van deze onderdelen vergeten wordt, dan dient men hiervoor de knieling van vergeetachtigheid (sudjoed assahw) te verrichten. Dit zijn de verplichtingen van het gebed:

1.Alle takbieraat (tussen de handelingen) Behalve de ‘takbieratu al-ihraam die behoort tot de fundamentele handelingen zoals reeds is aangegeven.’ Takbieraat wil zeggen: het uitspreken van Allahu akbar (takbier, mv. Takbieraat).

2.Het minstens één keer zeggen van “subhaana rabbiya-l-‘adhiem” (Groots is mijn Heer, de Geweldige)

3.Het zeggen van “sami’a-llaahu liman hamidah” (Allah hoort degene die Hem prijst) zodra men begint met het opkomen vanuit de buiging. Dit geldt voor de imaam alsmede voor degene die het gebed alleen verricht.

4.Het zeggen van: “Rabbanaa wa laka-l-hamd” (O mijn Heer, U komt alle lof toe) wanneer men terugkeert van de buiging

5.Het minstens één keer zeggen van “subhaana rabbiya-l-a’laa” (Groots is mijn Heer, de Allerhoogste)

6.Het opzeggen van de smeekbeden tussen de twee knielingen. Men zegt dan: “Allaahumma-ghfir lie wa-rhamnie wa ‘aafinie wa-hdinie wa-rzuqnie” Men mag ook zeggen: “Rabbi-ghfir lie, rabbi-ghfir lie” (Mijn Heer vergeef mij, mijn Heer vergeef mij).

7.Het zitten tijdens de eerste tashahhud. Deze tashahud is het moment van zitten ter afsluiting van het bidden van de eerste twee rakaat (gebedseenheden).

8.Het uitspreken van de ‘tashahhud

Alleen de fundamentele en de verplichte uitvoeringen zijn opgesomd, ongerekend de aanbevolen uitvoeringen omdat ze geen betrekking hebben op de geldigheid van het gebed.