Vergeten in het gebed - 2

De fundamenten van het gebed toegelicht

De fundamentele zaken in het gebed en hun invloed op de geldigheid van het gebed als geheel.

Als het neerkomt op vergeetachtigheden in het gebed die door de dienaar vroegtijdig herinnerd worden, heeft de profeet ons geleerd hoe wij deze kunnen herstellen. Immers heeft de profeet niks aan kennis voor zich gehouden. Al zijn kennis droeg hij over aan zijn geliefde metgezellen en zij droegen deze kennis op hun beurt weer over aan de gemeenschappen na hun.

Alvorens wij overgaan op de regels van sudjoed assahw is het allereerst van belang om te weten dat het gebed drie uitvoeringen kent: Fundamentele uitvoeringen, verplichte uitvoeringen en aanbevolen uitvoeringen. Hieronder een uiteenzetting en regelgevingen van al deze drie uitvoeringen.

1. De fundamentele uitvoeringen dienen te allen tijde verricht te worden tijdens het gebed. Wanneer deze echter nagelaten worden, dan is het gebed bij voorbaat ongeldig, sudjoed assahw volstaat in dit geval niet als herstel.

2. Daarnaast zijn er verplichte uitvoeringen, wanneer deze nagelaten worden dan verminderd het de volmaaktheid van het gebed en dien je twee sadja (knielingen) extra te verrichten om deze vermindering te herstellen.

3. Aanbevolen uitvoeringen zijn uitvoeringen die het gebed niet ongeldig maken wanneer men deze nalaat, noch verminderen zij de volmaaktheid ervan. Het nalaten ervan zorgt er echter wel voor dat de beloning van het gebed aanzienlijk verminderd wordt.

De fundamentele uitvoeringen van het gebed. Het gebed bestaat uit een aantal fundamentele uitvoeringen. Wanneer één van deze nagelaten wordt, is het gebed ongeldig.

1. Het staan tijdens de verplichte gebeden, indien men hiertoe in staat is. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Bid staand. Als je hiertoe niet in staat bent, dan zittend. En als je hiertoe niet in staat bent, dan (liggend) op je zij.” (Bukhari)

2. Het zeggen van ‘Allahu akbar’. Men opent het gebed met het zeggen van ‘Allahu akbar’ (Allah is de Grootste). Dit wordt ‘takbieratu-l-ihraam’ genoemd. Het bewijs hiervoor zijn de volgende woorden van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “De sleutel van de salaah is reinheid en het begin is de takbier en de beëindiging is de tasliem” (Aboe Dawoed)

3. Het reciteren van surah Al-Faatihah. Men dient in iedere rak’ah van ieder gebed de openingshoofdstuk van de Koran te reciteren, namelijk surah al-Faatihah. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, er is geen gebed voor degene die niet leest met de Opening van het Boek.” (Bukhari)

4. Het buigen (Roekoe’). De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “(…) buigt dan vervolgens totdat je in rust tot buiging komt.” (Bukhari)

5. Het terugkomen van de buiging. Ook deze zuil dient in alle rust verricht te worden. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zegt namelijk: “Hef jezelf vervolgens op totdat je rechtop staat.” (Bukhari)

6. Het rechtop staan na de buiging. Na de buiging gaat men terug naar de staande houding en dit is een zuil van het gebed. Zie ook de overlevering die vermeld is in zuil zes.

7. Het neerknielen op de grond (sudjoed). Men knielt in rust naar de grond. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “(…) kniel dan vervolgens totdat je in rust tot knieling komt.” (Bukhari)

8. Het terug opkomen van de knieling. Men gaat na de knieling rechtop zitten. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “(…) hef je vervolgens op totdat in rust zit.” (Bukhari)

9. Het zitten tussen de twee knielingen.

10. Het opzeggen en het zitten voor de laatste tashahud. Zo zegt de profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “Als iemand onder jullie zit, laat hem dan (het volgende) zeggen: ‘Attahiyaatu lillaahi wa-ssalaawaatu wa-ttayibaatu” (Alle vereringen, gebeden en reine woorden komen alleen Allah toe). (Bukhari en Moeslim).

11. De tasliem. Het gebed wordt afgesloten met de tasliem. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “De sleutel van het gebed is reinheid en het begin ervan is de takbier en de beëindiging ervan is de tasliem.”

12. Rust gedurende het verrichten van de zuilen van het gebed.

13. Het in de genoemde volgorde verrichten van de fundamenten.