Belang van reinheid

Reinheid is een voorwaarde voor het gebed.

Reinheid is van groot belang in de islam en is een voorwaarde voor het uitvoeren van het gebed. Er zijn diverse vormen van reinheid waaronder de grote en kleine wassing.

In deze video zal gesproken worden over de positie van reinheid in de islam. Voor een uitgebreide omschrijving van de manier waarop de rituele wassing verricht dient te worden klikt u HIER.

In dit geval gaat het om een algemene omschrijving van een aantal zaken die hiermee te maken hebben. In andere onderdelen kun je vinden hoe je de kleine en grote wassing hoort te verrichten. De kleine wassing wordt in het Arabisch ook wel “woedoe” genoemd en de grote wassing is bekend onder de naam “ghusl”. Deze twee wassingen zijn de meest bekende vormen van uiterlijke reiniging. Bij de ghusl wast een persoon het volledige lichaam terwijl bij de woedoe slechts delen van het lichaam worden gewassen.

Rituele reinheid is belangrijk om een aantal redenen. De eerste reden hiervan is dat een staat van rituele reinheid soms vereist is voor het uitvoeren van bepaalde handelingen. Een bekend voorbeeld van een handeling waarvoor rituele reinheid verplicht is, is het gebed. Met andere woorden; iemand die niet in staat van rituele reinheid is, mag het gebed niet verrichten. Doet iemand dat met opzet toch, dan is het gebed niet geldig en wordt het als een zonde gezien.

Allah zegt hierover:

O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op de shalat, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels

Koran, hoofdstuk 5:6

Het verrichten van de woedoe is tevens iets wat het lichaam opfrist. Dat is ook niet zo gek gezien de lichaamsdelen die worden gewassen. Het is bekend dat de meeste van deze lichaamsdelen centrale zenuwpunten zijn, waardoor de verfrissende werking vergroot wordt. Daarnaast zijn het ook de lichaamsdelen die gedurende de dag het meest worden blootgesteld aan vuil. Hierdoor heeft het ook wat hygiëne betreft zijn voordelen. Dat het verfrist is echter niet erg beduidend in vergelijking met de woorden van de profeet Mohammed die over de woedoe het volgende zei:

Van degene, die de woedoe op de juiste wijze verricht, worden alle kleine zonden weggewassen, de zonden van al zijn ledematen worden kwijtgescholden en hij wordt in het Hiernamaals in rang verheven

Bukhari

Afsluitend is het belangrijk te vermelden dat er soms verwarring is over de religieuze reinheid en wat we zelf zien als schoon. Deze twee dienen niet met elkaar verward te worden. We weten dat de profeet vaak onder de open hemel zijn gebed verrichtte. Hij gebruikte geen gebedskleed om op te staan of iets dergelijks. Laat ons dus niet denken dat als de grond onder het zand zit we er niet kunnen bidden. De profeet bad immers midden in de woestijn! Met andere woorden, iets wat jij niet schoon vindt hoeft volgens de islam nog niet onrein te zijn. Houd daar rekening mee, maar vergeet ook niet de gewoonte van de mensen. Met jouw schoenen aan de gebedsruimte van een moskee ingaan is niet de bedoeling bijvoorbeeld. Hoe schoon jouw schoenen dan ook zijn.

Samengevat: rituele reinheid is belangrijk vanwege diverse redenen. Zo kan het een vereiste zijn voor het verrichten van een daad. Daarnaast zorgt het voor vergeving van zonden, werkt het verfrissend en heeft het een reinigende werking. Moge Allah ons laten behoren tot degenen die zich zowel uiterlijk als innerlijk reinigen.