Taqwa: een toelichting

Taqwa is niet slechts vrees voor Allah

Vaak zien we als vertaling van Taqwa het woord godsvrees gebruikt worden. Deze vertaling dekt echter niet de lading van dit woord.

Onder hen die moslim zijn is er een belangrijk verschil: een verschil wat niet gemaakt wordt op basis van afkomst. De profeet zei immers (hadith musnad Ahmed) dat een Arabier niet beter is dan een niet Arabier of andersom.

Ook is er geen onderscheid op basis van huidskleur want in dezelfde hadith staat vermeld dat een zwarte niet beter is dan een blanke of andersom. Het enige verschil is er op basis van taqwa. Taqwa is een begrip dat op vele plaatsen in de Koran staat vermeld en is een eigenschap van de gelovige die geprezen wordt door Allah.

Wanneer we vervolgens gaan kijken naar de manier waarop taqwa vertaald wordt dan zien we dat op vele manieren gebeuren. Zo vertalen sommigen het als godsvrees, godsvrucht, godsbewustzijn en ga zo maar door. Het is moeilijk om het in één woord te vangen.

De geleerde Ibn Radjab zegt bijvoorbeeld als uitleg op het begrip taqwa: Het is het maken van een schild dat je beschermt tegen de woede van Allah en Zijn bestraffing. Dat schild is het gehoorzamen van Zijn bevelen en het verre blijven van wat Hij verboden heeft.

De welbekende metgezel Abu Hurairah omschreef taqwa als het vermijden van een zonde wanneer je hem ziet. Omar ibn Abdulaziez zei: taqwa is niet overdag (vrijwillig) vasten en ’s nachts (vrijwillig) in gebed staan. Het is eerder het jezelf afzijdig houden van wat Allah heeft verboden en het handelen naar wat Hij heeft geboden. Wie ook maar gezegend is boven deze (graad van gehoorzaamheid), die heeft goedheid op goedheid verkregen.

Wanneer we vanuit deze toelichtingen kijken naar een vertaling als godsbewustzijn en godsvrees dan kunnen we stellen dat beide vertalingen tekort schieten. Taqwa is meer dan vrees, het is vrees gevolgd door handelen. Het is tevens gehoorzaamheid en bewustzijn. Godsvrucht zou meer van toepassing zijn maar ook dat denkt de lading niet volledig. Het risico om slechts uit te gaan van godsvrees als vertaling is dat het volledige begrip van het woord afwezig raakt.

Welk woord er ook gebruikt wordt om taqwa te vertalen; weet dat het gaat om het doen van het goede en het wegblijven van het kwade. Deze twee handelingen worden verricht op basis van een drietal zaken: hoop (op de beloning van Allah), vrees (voor Zijn bestraffing) en liefde voor Hem. Wanneer één van deze zaken tekort schiet zal het geheel uit balans raken met als gevolg dat taqwa zal verminderen. Immers; taqwa is voortdurend in ontwikkeling, het neemt toe en het neemt af, al naar gelang jouw daden.

Met deze korte uiteenzetting zal je vanaf nu een beter begrip hebben van het woord taqwa. En mocht je nog eens woorden tegenkomen waarvan je denkt; is dit wel goed vertaald? Weet dan dat de beste oplossing uiteindelijk is om het Arabisch te gaan leren.