Het geloof in de dag des oordeels

Op deze enorme dag zullen we voor Allah komen te staan.

De dag des oordeels is de laatste dag, daarna zullen de mensen eeuwig levend zijn in het paradijs of (al dan niet tijdelijk); de hel.

Om te beginnen kunnen we vaststellen dat wanneer we het hebben over de dag des oordeels, we die dag verschillend kunnen benoemen. Wanneer we de Koran lezen dan zien we dat er veel benamingen worden gegeven aan deze dag.
- We lezen bijvoorbeeld over yawmal qiyaamah (de dag der opstanding).  (70 keer zelfs).
- Yawm al-dien (dag van het geloof).
- En yawmal hisaab (dag van de afrekening).

Daarnaast worden er ook andere namen genoemd, het is niet de bedoeling om die hier allemaal te gaan bespreken. Waar het nu om gaat is het volgende: Als we kijken naar de vele namen die genoemt worden dan wordt dit aangedragen als een bewijs voor het belang van deze dag. Maar niet alleen het aantal namen kan als bewijs genomen worden voor het belang van deze dag. Ook het aantal keer dat deze namen worden vermeld is een bewijs hiervoor.

Onderdeel van het geloof in de dag des oordeels is het geloof in de wederopstanding: Dit wilt zoveel zeggen als dat je gelooft dat op een moment dat alleen Allah kent iedereen opgewekt zal worden uit de doden. Dit gebeurt als er voor de tweede keer op de hoorn geblazen zal worden zoals in de video over de engelen is genoemd. Bij de eerste keer zal elk levend schepsel sterven, bij de tweede keer zullen ze worden opgewekt, van de eerste mens tot aan de laatst geboren persoon. Dit is beschreven in de Koran:

En de bazuin zal worden geblazen en allen die in de hemelen en op aarde zijn, zullen bezwijmen, behalve degenen die Allah wil. Dan zal er nogmaals worden geblazen en ziet! Zij zullen staande herrijzen en wachten.

Koran, hoofdstuk 39:68

Deze herijzenis zal niet een herijzenis zijn waarbij eenieder kleding zal hebben om te dragen. İntegendeel. Eenieder zal naakt zijn, zoals zij geboren werden. İn ahadith omschreven als blootsvoets, naakt en onbesneden. (Bukhari en Muslim). Het is echter niet zo dat je de anderen zo zult waarnemen. Dit vanwege het feit dat je volledig bezig zult zijn met je eigen situatie en wat er over jou geoordeelt zal worden.

Op welke dag zal dit dan gebeuren? Deze dag zal plaatsvinden, het uur zal komen, op een vrijdag. Uiteraard weet alleen Allah op welke vrijdag, maar dat het op een vrijdag is weten we wel. İn een hadith leren we bijvoorbeeld:

Er is geen betere dag dat de zon opkomt dan op vrijdag. Op deze dag werd Aadam geschapen, op deze dag werd hij uit het paradijs verdreven en op deze dag werd zijn berouw aanvaard. Het is op deze dag dat hij gestorven is en het is op deze dag dat het Uur zal plaatsvinden. En er is niets dat op de aarde rond gaat, of het wacht vrijdag op het uur. En dit vanaf zonsopgang tot zonsondergang, uit angst voor dit uur, behalve de djinn en de mens.

Ahmed

De dag des oordeels dus. Als we kijken naar de Koran dan lezen we daar over de afrekening:

Voorwaar, tot Ons is hun terugkeer. En voorwaar: aan Ons is hun afrekening.

Koran, hoofdstuk 88:25-26

En zie wat voor barmhartigheid Allah dan aan sommigen zal geven. In een overlevering die door Ibn Omar overgeleverd is, heeft de profeet  gezegd:

Allah zal de gelovige dichter bij Hem brengen en zal hem beschermen tegen blootstelling (van zijn slechte daden in het zicht van iedereen). Hij zal zeggen: "Herinner jij je die en die (slechte) daad? Herinner jij je die en die (slechte) daad?" Hij zal zeggen: "Ja mijn Heer!"

 

Wanneer Hij (Allah) zijn zondes bekend maakt en hij (de dienaar) beseft dat hij de ondergang is genaderd, zal Hij zeggen: "Ik heb je beschermd (tegen blootstelling van deze slechte daden tegenover anderen) gedurende jouw leven. Vandaag zal ik ze voor je vergeven." Dan zal hem zijn opgetekende daden gegeven worden.

 

Wat de ongelovigen en de hypocrieten betreft, zij zullen in het openbaar geroepen worden: "Dit zijn degenen die over hun Heer hebben gelogen" (die Zijn Leiding niet volgden die Hij met Zijn profeten had gezonden). Daarom zal Allah’s vloek over de onrechtvaardigen heersen.

Bukhari

Als moslims zijnde weten wij dat Allah onze zonden niet dubbel zal aanrekenen maar de beloning voor goede daden wel vele malen verdubbeld kan worden. Ondanks dat is het de vraag wat onze situatie zal zijn op die dag. De metgezellen waren bang voor die dag en de profeten zullen zich zorgen over zichzelf maken op die dag. Als dat zo is, wat is dan onze toestand? We kunnen er nog veel langer over praten met vele koranverzen en overleveringen, maar vraag jezelf gewoon eens af; zou je met de daden die je nu verricht, of juist niet, NU voor Allah willen komen te staan? En als het antwoord nee is, denk dan aan de manier waarop je jezelf kunt verbeteren. Want het motto van de moslim dient te zijn dat hij elk gebed verricht alsof het zijn laatste is, en elke dag leeft alsof hij de volgende morgen niet zal meemaken.

Moge Allah onze goede daden de laatste laten zijn.