Rechten en plichten

De primaire rechten en plichten.

Het huwelijksleven is een periode waarin je elkaar steeds beter leert kennen. De basis hierbij is dat je ten allen tijde op een goede manier omgaat met elkaars rechten en plichten.

De rechten en de plichten van echtgenoten is een van de zaken die beschreven staan in de boeken van fiqh (jurisprudentie). In de boeken die te maken hebben met het huwelijk worden ze meestal kort genoemd maar op andere plaatsen komen ze veel uitgebreider aan de orde. Als uitgangspositie voor de omgang met elkaar kun je een vers uit de Koran als leidraad nemen.

Allah zegt namelijk in hoofdstuk de vrouwen vers 19: “ En behandelt [jullie vrouwen] op de beste, vriendelijkste manier.” Ook de profeet zelf zei: “De beste van de mannen is hij die het beste is voor zijn vrouw.”

Zowel de man als de vrouw hebben rechten en plichten naar elkaar toe. Het primaire recht van de vrouw is dat zij het recht heeft op passend onderdak en onderhoud. Zij hoeft geen cent uit te geven aan het gezin en het huishouden, dat is namelijk de verantwoordelijkheid van de man. Als de vrouw bij wilt dragen is dat goed, maar het hoeft dus niet.

Het is dan ook goed om dergelijke zaken voordat je gaat trouwen goed met elkaar te bespreken. Dit zal ervoor zorgen dat je niet teleurgesteld raakt als je getrouwd bent. Dat de man verantwoordelijk is voor de uitgaven van onderdak en onderhoud wil ook zeggen dat hij daarover de besluiten neemt. De basis daarin is dat hij zijn vrouw dient te kleden en te voeden zoals hij zichzelf van kleding en voeding voorziet.

Van deze algemene richtlijnen kan afgeweken worden. Als je daarin een bepaalde verwachting hebt van de ander; bespreek dit en neem de voor jou belangrijke aspecten op in jullie huwelijkscontract.

Als het gaat om het primaire recht van de echtgenoot op zijn echtgenote dan is dit dat hij recht heeft op intimiteit met zijn vrouw. Natuurlijk heeft intimiteit ook een bepaalde etiquette. Zo is het hebben van geslachtsgemeenschap bijvoorbeeld niet toegestaan als de vrouw menstrueert. Een sunna binnen het gebied van intimiteit is het zeggen van bismillah voordat je aanvangt en het zeggen van de smeekbede: Allahoemma djannibnaa ash-shaytaan wa djannib ash-shaytaan maa razqtanaa . Wat in het Nederlands betekent: In de Naam van God, o Allah houdt ons weg van de Shaytaan en houd de Shaytaan weg van waar U ons mee voorziet (onze kinderen).

De profeet heeft gezegd dat wanneer je dit niet zegt voordat je intiem met elkaar bent dat de Shaytaan dan meegeniet van jullie samenzijn. Zoals ik in het begin schreef is de omgang van man en vrouw op andere plaatsen in de fiqh een uitgebreid onderwerp maar houden we het hier op het minimum. Als je eenmaal getrouwd bent, kijk dan vooral niet naar het minimum. De ‘zesjes cultuur’ gaat niet op in een goed huwelijk. Hoe meer je geeft hoe meer je krijgt, en dat geldt voor alle twee de kanten.

Doe moeite voor elkaar en heb begrip voor elkaar en heb geduld met elkaar, maak plezier met elkaar en maak vooral tijd voor elkaar. We vragen Allah om jullie te helpen om de juiste echtgenoot/echtgenote te vinden en om jullie huwelijk te zegenen met al het goeds van Zijn barmhartigheid.