Positie van het huwelijk

Trouwen is het voltooien van de helft van het geloof.

Trouwen is een daad die in hoog aanzien binnen de islam. Dit heeft vele redenen waaronder het feit dat de islam het gezin als bouwsteen van de samenleving ziet.

Dus nu ben je moslim en vind je dat het tijd wordt om samen te zijn met iemand om je leven mee te delen. ‘Vroeger’ was dat heel makkelijk je werd verliefd en ging dan gewoon samenwonen, want dat is nu eenmaal de norm in Nederland. Maar in de islam ligt die norm net even anders, samenwonen is geen optie vanwege het feit dat het onwettige relaties in de hand werkt. Trouwen is iets moois, iets speciaals, het is een verbond tussen twee mensen die elkaar liefhebben. En die deze liefde op een perfecte manier willen uiten, doormiddel van een huwelijk op islamitische wijze (maar vergeet ook de Nederlandse wet niet), die gelijk dankbaarheid aan de Schepper indiceert. Allah zegt over de huwelijkse relatie tussen man en vrouw in hoofdstuk de Romeinen:

En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn ze-ker Tekenen voor een volk dat nadenkt.

Koran, hoofdstuk 30:21

In de islam is het huwelijk een heugelijke gebeurtenis die door onze profeet werd omschreven als zeer belangrijk. In een overlevering kunnen we lezen dat hij (vrede zij met hem) heeft gezegd:

Trouwen is een daad die ik ook heb ondergaan. Zij die deze daad verafschuwen worden niet tot mijn volgelingen gerekend.

Bukhari

Met andere woorden, het is voor de moslim natuurlijk dat zij het huwelijk intreden. En zelfs de beste van de moslims, de profeet (vrede zij met hem) heeft deze natuur nagestreefd. Dit omdat het de mens in een bepaalde balans brengt, waarin men niet slechts bezig is met het achterna lopen van lusten, waardoor de prioriteiten in het leven door elkaar gehusseld raken. De profeet (vrede zei met hem) zei immers:

Wanneer iemand trouwt heeft hij de helft van zijn religie voltooid, laat hem dus Allah vrezen ten opzichte van de overgebleven helft.

Bayhaqi

Betekenis van het huwelijk in de islam is er een van verschillende lagen. De uiterlijke en innerlijke betekenis. Allereerst is het een verbond in alle opzichten, die is opgelegd door de godsdienst tussen een man en vrouw ten einde de behoeften van het samenleven in gezinsverband te vervullen, naast het krijgen van een wettige nageslacht volgens bepaalde regels.

De uiterlijke betekenis van het huwelijk is eigenlijk een soort belofte aan elkaar, dat men gezamenlijk de lasten zal dragen betreffende elkaars rechten en plichten enz. Terwijl de innerlijke betekenis van het trouwen het opleggen is van een hoge morele verplichting, die te maken heeft met liefde en respect, met een gevoel elkaar te completeren en er voor elkaar te zijn in tijden van voor- en tegenspoed. Laten we eens kijken naar een vers die we iedere vrijdag horen, in iedere moskee waar dan ook ter wereld. Allah zegt in de Koran:

O mens, vreest jullie Heer Die jullie schiep uit één enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vreest Allah in wiens Naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoudt) de familiebanden. Voorwaar, Allah is de Waker over jullie.

Koran, hoofdstuk 4:1

Goed, nu gaan we eens stilstaan bij een aantal punten die hier beschreven staan. Als eerste heeft Allah het over een enkele ziel waaruit wij geschapen zijn, we zijn namelijk allemaal kinderen van Adam. En vanuit Adam werden ‘Adam en Eva’ geschapen. Die complete mens werd dus tijdelijk uit elkaar gehaald en in het huwelijk komen alle eigenschappen weer samen. We kunnen dus metaforisch zeggen dat de enkele ziel weer samenkomt en weer een is.

Verder laat Allah in dit vers zien dan wij sociale wezens zijn en dat we als man een vrouw nodig hebben en vice versa, want Allah zegt: "En vreest Allah in wiens Naam jullie elkaar (om hulp) vragen…”. We zijn geen ‘loners’ en kunnen niet alles alleen. Maar we vragen elkaar om hulp in Zijn Naam, omdat de man en vrouw zo dicht bij elkaar staan en elkaar 100% vertouwen.

Verder laat Allah aan het einde van dit vers nog iets belangrijks zien en dat is dat Hij waakt over ons, daarom hoeven wij ons geen zorgen te maken. Allah weet wat er gebeurt en waakt over ons. We staan er dus nooit helemaal alleen voor.

Het huwelijk is dus iets speciaals, iets moois en iets om voor te werken in de islam. Volgende keer zullen we, In shaa Allah, ingaan op de voorwaarden van een islamitische huwelijk, zodat je precies weet wat OK is en wat NEE is.

Noot: De teksten binnen deze categorie zijn geschreven op basis van o.a. Al-Mughni (Maqdisi), Bidayatul mudjtahid wa nihaayatul muqtasid (Ibn Rushd) en Mukhtasar quduri (Quduri).