De bekendmaking

Hoe te vertellen dat je moslim bent geworden.

Wanneer je kiest voor de islam zal je dit ook aan je omgeving gaan vertellen. Hier dan dan ook enkele zaken om daarbij in overweging te nemen.

Als je net moslim bent geworden, ben je vaak zo vol liefde en enthousiasme voor de religie dat je weinig oog kunt hebben voor anderen. Soms zijn de reacties van anderen positief, maar in een tijd waar islam regelmatig als de grote boeman wordt gezien, kunnen sommige familieleden of vrienden maar moeilijk overweg met een bekering tot de islam. Reacties kunnen variëren van boosheid of teleurstelling tot heftigere reacties, waarbij nieuwe moslims of moslima’s zelfs geweld wordt aangedaan of het huis uit worden gezet. Het kan dus een beladen boodschap zijn, die bekendmaking.

Als je net de islam begint te bestuderen, is het misschien handig als een aantal mensen weet van jouw interesse. Ze zien dan je boeken liggen, horen je gesprekken met andere moslims, weten van je bezoek aan de moskee, jouw bekering komt voor hen dan niet uit de lucht vallen. Bij degenen die niets van deze zaken afweten, zal jouw boodschap mogelijk koud op hun dak vallen, zeker als ze niet positief ten opzichte van de islam (of religie in het algemeen) staan.

Een tip bij de bekendmaking: laat je ouders (vrienden, familieleden) al eerder (eventueel op subtiele wijze) merken dat je interesse hebt in de islam. Geef ze de kans om het te zien en er zelfs eventueel naar te vragen. Laat het hen niet compleet verrassen.

Dit geeft je namelijk meteen de kans om te peilen hoe je moslimschap bij hen zal aankomen en daar kun je vervolgens dan beter op anticiperen. Als er extreem veel weerstand volgt op deze kleine stapjes richting islam, dan is het zaak om jouw bekering niet zozeer uit te stellen, maar er wel gevoeliger mee om te gaan. Dit is een van de zaken die je als nieuwe moslim in je gevoelens van gelukzaligheid nog wel eens kunt vergeten, want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dan is het moeilijk om die beslissing om moslim te worden voorzichtig te brengen. Hierdoor doe je jouw familie en vrienden misschien wel onnodig pijn.

Als je nu merkt dat er juist geen weerstand op deze kleine stappen volgt, kun je een ander besluit nemen: je kunt bijvoorbeeld kijken of een ouder, broer, zus of goede vriend actief bij dit proces betrokken wilt zijn.

Een zuster die reeds lange tijd moslim wilde worden, heeft op een dag een bevriende Marokkaanse familie gevraagd om haar en een vriendin naar de moskee te begeleiden op de dag van haar bekering. Haar moeder zag dit gebeuren en verraste de zuster door haar te vragen of ze dan ook mee mocht. Moeder, dochter en vriendin togen naar de moskee en werden geknuffeld en omhelsd door de dames van de plaatselijke moslimgemeenschap. Wat een begin!

Als bonus was daar nog de vader van het meisje die er mordicus op tegen was dat zijn dochter moslim werd, maar die niet bestand was tegen zo veel liefde van moeder en dochter. Hij zette uiteindelijk weliswaar geen voet in de moskee maar bracht haar naar afloop wel een grote bos bloemen.

Dit zijn de mooie verhalen. Soms vind je als nieuwe moslim echter flink wat weerstand op jouw pad. Er wordt gedreigd je uit huis te zetten, nooit meer met je te praten en nog meer vervelends. Wat dan? Je hebt in jouw hart al gekozen voor de Islam maar je familie en vrienden zijn uiteraard niet onbelangrijk. Gelukkig brengt de Koran hierin advies:

En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde twee jaren. Wees daarom Mij en jouw Ouders dankbaar. Tot Mij is de terugkeer. En als zij jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er kennis over hebt: gehoorzaam hen dan niet. En vergezel hen vriendelijk op de wereld. En volg de Weg van degenen die zich tot Mij hebben gewend. Daarna is tot Mij jullie terugkeer. Dan zal Ik jullie op de hoogte brengen van wat jullie plachten te doen.

Koran, hoofdstuk 31:14-15

Vervolg dus jouw weg op het pad van de Islam zoals je van plan was maar wees goed voor je ouders (en familie en vrienden) en laat hun weerstand tegen je moslimschap voor wat het is. “Leef met hen samen in de wereld op behoorlijke wijze en volg de weg van degenen die zich tot Mij richten.” aldus de vertaling van de betekenissen van de Edele Koran.

Praktisch gezien kan dit betekenen dat je ervoor kiest om de bekendmaking wat uit te stellen of (als je voor je veiligheid vreest) helemaal buiten beschouwing te laten. Dit is geen wenselijke situatie maar als je in een situatie van afhankelijkheid zit, is dat misschien beter. Let wel: eerlijkheid is de beste wijze en ook altijd het pad waar je als moslim voor dient te kiezen.

Wanneer echter jouw lichamelijke en geestelijke welzijn wordt bedreigd is dat van andere koek. Je kunt er dan gerust voor kiezen om je moslimschap nog even voor je te houden. Als je na een tijdje een opening ziet, kun je misschien alsnog de keuze maken om je naasten op de hoogte te stellen van je bekering. Er kleeft een risico aan, dat mensen zich in de maling genomen voelen. Anderzijds kun je ze dan ook zeggen: zie je dat ik niet op een slechte manier maar juist op een goede wijze ben veranderd? Mogelijk kan het daarmee de acceptatie in de hand werken.

Wat soms ook werkt is dat je in jouw directe omgeving bemiddeling zoekt door bijvoorbeeld een vriend van de familie, of middels een andere bekeerling (mits deze een geschikte, rustige persoonlijkheid heeft). Het is van uitermate belang dat je als moslim je ouders blijft eren maar dat je tegelijkertijd ook je religie kunt uitoefenen. Helaas is dat in het huidige maatschappelijke en politieke klimaat soms moeilijk. Bedenk je echter wel het volgende, want je hoeft nooit te wanhopen:

Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen. Voor hem is (de beloning voor) wat hij doet en voor hem is (de bestraffing voor) wat hij doet. (Zeg:) 'Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Onze Heer, belast ons niet met een zware last zoals waarmee U degenen vóór ons belastte. Onze Heer, belast ons niet met wat wij niet kunnen dragen en scheld ons kwijt en vergeef ons en wees ons genadig. U bent onze Meester en help ons tegen het ongelovige volk.

Koran, hoofdstuk 2:286

Samenvattend wil ik jullie het volgende mee geven: behoud goed contact met jouw naasten, zodat jouw keuze voor de islam hen niet rauw op het dak kan vallen. Probeer hen te betrekken bij jouw bekeringsproces door hen bijvoorbeeld mee te nemen naar de moskee of kennis te laten maken met je nieuwe broeders en zusters. Mocht je, God verhoede, in een situatie komen waarbij je vreest voor jouw eigen veiligheid, stel jezelf eerst in veiligheid en probeer jouw geloof te beoefenen zonder hier de nadruk op te leggen.

 

Als je op de langere termijn een opening ziet om met jouw ouders, andere familieleden of vrienden in gesprek te gaan, laat dit dan niet na, mogelijk met behulp van bemiddeling van vrienden van de familie of andere betrouwbare en rustige bekeerlingen. En vergeet niet om je vast te houden aan jouw geloof en je vertrouwen te stellen in God.